Splošno o usposabljanjih

Gimnastična zveza Slovenije je trenutno s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pooblaščena nosilka sledečih usposabljanj:

  • Strokovni delavec 1, športno treniranje, gimnastika – športna,
  • Strokovni delavec 1, športno treniranje, gimnastika – ritmična,
  • Strokovni delavec 1, športno treniranje, gimnastika – velika prožna ponjava,
  • Strokovni delavec 2, športno treniranje, gimnastika – športna,
  • Strokovni delavec 2, športno treniranje, gimnastika – ritmična,
  • Strokovni delavec 2, športno treniranje, gimnastika – velika prožna ponjava.

Priznavanje usposobljenosti

Gimnastična zveza Slovenije kot nosilec usposabljanj za panoge gimnastika – športna, gimnastika – ritmična in gimnastika – velika prožna ponjava ima pod določenimi pogoji pravico do priznavanja usposobljenosti.

Priznavanje usposobljenosti se lahko dodeli:

  • študentu Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki so opravili predmeta “Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1” in “Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 2” z oceno najmanj 8. Prošnja za priznavanje se pošlje na elektronski naslov jana.videtic@fsp.uni-lj.si. Priznavanje usposobljenosti je možno za panogi gimnastika – športna in gimnastika – ritmična.
  • študentu Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki je opravil predmeta “Športna gimnastika I” in “Športna gimnastika II” z oceno najmanj 8. Prošnja za priznavanje se pošlje na elektronski naslov info@gimnasticna-zveza.si. Priznavanje usposobljenosti je možno zgolj za panogo gimnastika – športna.
  • osebi, ki je zaključila izobraževanje ali opravila usposabljanje izven Slovenije. Prošnja za priznavanje se pošlje na elektronski naslov info@gimnasticna-zveza.si.