Mag. Damjan Kralj je pričel mandat predsednika Gimnastične zveze Slovenije 1. januarja 2018. V družbi BTC, ki v regiji predstavlja eno izmed vodilnih podjetij na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin, v Sloveniji pa deluje tudi kot eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG), že več kot 15 let prevzema različne vodstvene funkcije in odgovornosti. V okviru enotirnega sistema upravljanja trenutno poleg funkcije glavnega izvršnega direktorja zavzema tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe BTC. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, poleg profesionalne kariere pa je aktiven tudi na različnih športnih in poslovnih volonterskih funkcijah, s čimer udejanja svoje osebno prepričanje v smeri načela vračanja nazaj družbi in okolju. Svoje znanje in izkušnje kot mentor redno deli z mladimi talenti ali slušatelji v okviru različnih poslovnih dogodkov, svoje urnike pa redno dopolnjuje s številnimi rekreativnimi športnimi aktivnostmi.

8. decembra 2021 je bil s podporo vseh delegatov izvoljen za nov, drugi mandat na čelu Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 2022-2025.

 • Aljaž Pegan, podpredsednik za gospodarsko-organizacijsko področje,
 • dr. Edvard Kolar, podpredsednik za strokovno področje,
 • Alenka Šenk Erpič, podpredsednica za stike z regijami,
 • Sebastijan Piletič, predstavnik vrhunskega športa,
 • mag. Jerneja Fišer Kurnik, predstavnica gimnastike za vse,
 • Urša Jakin, predstavnica regij,
 • mag. Klemen Bedenik, predstavnik regij,
 • Sašo Bertoncelj, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti,
 • Luka Bojanc, predstavnik aktivnih športnikov,
 • Tanja Ploj, kooptirana članica,
 • Luka Steiner, kooptiran član.

Povezava do zapisnikov sej je na voljo TUKAJ.

 • Gorazd Podbevšek, član,
 • dr. Peter Glavič, član,
 • Ana Rebov, članica,
 • Mitja Petkovšek, nadomestni član.
 • Urša Cvetko, predsednica,
 • Teja Jamink, članica,
 • Alena Salauyova, članica,
 • Sandra Turk, nadomestna članica.
 • dr. Edvard Kolar, predsednik
 • Aljaž Vogrinec, predsednik SO MŠG
 • mag. Klemen Bedenik, predsednik SO ŽŠG
 • Alena Yakubouskaya, predsednica SO RG
 • Špela Vasić Stepančič, predsednica SO GZV
 • Urša Vrbec, predsednik SO AKR
 • Luka Bojanc, predstavnik športnikov,
 • Enes Hodžić Lederer, predstavnik Sodniške komisije,
 • Urban Sever, predstavnik trenerjev,
 • Sebastijan Piletič, vodja programa izobraževanja.

Zapisniki sej organa so na voljo TUKAJ.

 • Aljaž Vogrinec, predsednik,
 • Igor Ivanuš, podpredsednik,
 • Sebastijan Piletič, vodja članskega programa in vodja izobraževanja ter založništva,
 • Franci Rojc, vodja mladinskega programa,
 • Matic Pečan, vodja kadetskega programa,
 • Enes Hodžić Lederer, vodja sodnikov,
 • Dejan Jovanović, član,
 • Gregor Saksida, član.

Zapisniki sej organa so na voljo na podstrani zapisnikov strokovnih organov Gimnastične zveze Slovenije.

 • mag. Klemen Bedenik, predsednik,
 • Vesna Stare Crnjac, podpredsednica,
 • Andrej Mavrič,
 • Alenka Šenk Erpič,
 • Urša Jakin,
 • Mitija Samardžija Pavletič,
 • Ričard Crnjac,
 • Srečko Namestnik,
 • Aleksander Šajn.

Zapisniki sej organa so na voljo na podstrani zapisnikov strokovnih organov Gimnastične zveze Slovenije.

 • Alena Yakubouskaya, predsednica,
 • Viktorija Rus, podpredsednica SO RG in odgovorna za program skupinskih vaj na reprezentančnem nivoju,
 • Alena Salauyova, vodja individualnega programa (odgovorna za individualni program),
 • Sara Kragulj, odgovorna za program skupinskih vaj na nacionalnem nivoju,
 • Olga Mancevič, odgovorna za A1 program,
 • Tina Čas, odgovorna za program usposabljanja in predstavnica sodniške komisiji v SO RG.

Zapisniki sej organa so na voljo na podstrani zapisnikov strokovnih organov Gimnastične zveze Slovenije.

 • Špela Vasić Stepančič, predsednica,
 • Jerneja Fišer Kurnik, podpredsednica,
 • Urša Jakin, vodja sodniške komisije,
 • Ana Janko, članica,
 • Bojana Žnidaršič, članica.

Zapisniki sej organa so na voljo na podstrani zapisnikov strokovnih organov Gimnastične zveze Slovenije.

 • Urša Vrbec, predsednica,
 • Jure Kern, podpredsednik, sodniška komisija,
 • Jan Stanko Černe, vodja izobraževanja in založništva,
 • Jurij Arčon, vodja za VPP,
 • Srečko Namestnik, vodja za akrobatiko,
 • Tina Žlender, sodniška komisija za Team Gym,
 • Gregor Šimac, vodja za MPP,
 • Danimir Azirovič, vodja za Team Gym.

Zapisniki sej organa so na voljo na podstrani zapisnikov strokovnih organov Gimnastične zveze Slovenije.

trenutno razpuščen

Poročanje po načelu zagotavljanja transparentnosti delovanja zveze​ je na voljo na podstrani TUKAJ.