Trajnost v slovenski gimnastiki

Gimnastična zveza Slovenije je ob pripravi nove strategije za prihodnje delovanje poskrbela, da njeni cilji niso bili usmerjeni zgolj v njeno osnovno delovanje. Gimnastika je kot ena izmed bazičnih športov umeščena v vsak dan marsikoga, od otroka, ki se kobaca in skuša ohraniti ravnotežje, do tistih najstarejših, ki skušajo ostati gibljivi in s tem mobilni in posledično samostojni. Zato smo si na Gimnastični zvezi Slovenije zadali cilj postati prva trajnostna nacionalna panožna športna zveza. Na našo srečo je naše okolje obdano s partnerji, ki jim je trajnost enako velikega pomena, vodilno vlogo pa tu igra zlati sponzor Gimnastične zveze Slovenije – Zavarovalnica Triglav.

Zavarovalnica Triglav je skupaj s svojimi partnerji predstavila projekt #ZavarujmoPrihodnost. Pri tem si pomagajo z zasledovanjem kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable Development Goals), kot jih je opredelila Organizacija združenih narodov. Vseh ciljev je 17, Zavarovalnica Triglav pa vsak mesec skupaj s svojimi partnerji izpostavi enega izmed njih. Spodaj lahko vidite kako slovenska gimnastika zasleduje kazalnike ciljev trajnostnega razvoja. Še posebej smo ponosni na cilj št. 5 – enakost spolov, saj imamo že zdaj popolnoma spolno uravnovešenost v organih vodenja.

Kazalniki SLO

Cilj št. 17 - PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE CILJEV

Kako cilj opredeljuje Zavarovalnica Triglav: Od ožjih do zelo širokih partnerstev, lahko na osebni, nacionalni ali globalni ravni. Med vladami, med podjetji, med civilno družbo, med posamezniki. Na trening ali tekmo lahko potuje več moštev iz istega kluba skupaj, zakaj v treh avtobusih s po 15 igralci, če so lahko vsa tri moštva v istem avtobusu?

Kako cilj uresničuje Gimnastična zveza Slovenije: Gimnastična zveza Slovenije ima dolgoročna in celovita partnerstva s svojimi sponzorji. Dolgoročni partner kot je BTC d. d., ki Gimnastično zvezo Slovenije podpira že vse od leta 2000, omogočajo, da se manjše športne organizacije razvijajo z neko stabilnostjo.

Gimnastična zveza Slovenije se zaveda pomembnosti prostovoljstva v športu, saj so prostovoljci steber športa. Ključni so znotraj strukturnih organizacij športa, od najmanjših, kot so športna društva, do največjih, kot je nacionalna panožna zveza. Brez prostovoljcev izpeljava Svetovnega pokala v športni gimnastiki in drugih domačih tekmovanj ne bi bila mogoča. Le medsebojno sodelovanje omogoča izpeljavo tekmovanja na visoki ravni in pripomore k hitrejšemu in boljšemu razvoju športne panoge. Preko prostovoljstva se širi mreža poznanstev, ustvarja nova partnerstva in pridobiva nove izkušnje.

Kaj lahko storite vi? 

 1. Kot prostovoljec sodelujete na različnih športnih dogodkih in/ali v različnih športnih organizacijah.
 2. Medsebojno se povežemo in si pomagamo pri prevozu otrok oz. športnikov na in s treningov/tekem.
 3. Na treningih sodelujem z vsemi, sodelujem z drugimi klubi, posamezniki, s konkurenti za prijateljske tekme, podamo se na skupne priprave …
 4. Kot sponzor sklepate dolgoročna sodelovanja s športnimi organizacijami.

Cilj št. 8 - DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST

Kako cilj opredeljuje Zavarovalnica Triglav: Spodbujanje podjetništva in novih delovnih mest je ključno za odpravo prekarnega in prisilnega dela ter trgovine z ljudmi. Podpiramo lokalne ponudnike storitev, obrtnike, pridelovalce in proizvajalce ter trajnostni turizem in večjo vključenost delavcev pri upravljanju podjetja.

Kako cilj uresničuje Gimnastična zveza Slovenije: Gimnastična zveza Slovenije poskuša v čim večji meri sodelovati z lokalnimi podjetji. Že vrsto let uspešno sodelujemo z lokalnim podjetjem Žolna Šport, ki za moško reprezentanco izdeluje kvalitetne športne drese. Komunikacija s takimi podjetji je bistveno lažja in hitrejša, predvsem pa izdelke lažje personalizirajo, kar pri sodelovanju z globalnim podjetjem ne bi bilo mogoče.

Na Gimnastični zvezi Slovenije se zavzemamo tudi za zagotavljanje boljših pogojev za delo, življenje in statusnih pravic mladih športnikov, vrhunskih športnikov in športnih delavcev, ki delujejo na področju gimnastike. Nagovarjamo mlade športnike k dvojni karieri in poudarjamo pomembnost izobraževanja oziroma izobrazbe ter jih nagovarjamo k pripravi načrta za življenje po koncu profesionalne kariere.

Prav tako preko izvedbe Svetovnega pokala v športni gimnastiki v Kopru in drugih mednarodnih tekmovanj skrbimo za prepoznavnost Slovenije v svetu.

Kaj lahko storite vi? 

 1. Mladim trenerjem lahko ponudite dostop do prve možnost za delo, zaposlitev in nabiranje izkušenj.
 2. Društva se lahko med seboj povezujejo za skupno doseganje oz. zagotavljanje boljših statusnih pravic tako za društva kot za strokovne športne delavce, ki delujejo v njih.
 3. Družina spodbuja dejavnosti, ki cenijo oziroma spodbujajo delo in ga predstavljajo kot vrednoto.
 4. Podpiramo lokalne pridelovalce in proizvajalce, obrtnike, ponudnike storitev in kupujem njihove izdelke in storitve.

Cilj št. 5 - ENAKOST SPOLOV

Kako cilj opredeljuje Zavarovalnica Triglav: Kdaj bomo vrhunske športnice za enak uspeh tudi enako nagrajene kot moški kolegi? Nekaterim panogam je že uspelo, glas bom dvignila tudi jaz. Opolnomočenje žensk in deklet ima velik razvojni učinek. Do diskriminacije ali celo nasilja nad ženskami imam seveda ničelno toleranco.

Kako cilj uresničuje Gimnastična zveza Slovenije: Na Gimnastični zvezi Slovenije smo imeli decembra 2021 volitve v organe in delovna telesa. Na volitvah nam je brez uvedbe obveznih kvot uspelo doseči popolno uravnovešenje obeh spolov v organih vodenja. Med drugim je bila izvoljena tudi prva podpredsednica v zgodovini Gimnastične zveze Slovenije, svoj mandat pa v novem štiriletnem obdobju nadaljuje tudi prva izvršna direktorica večje nacionalne športne zveze.

Kaj lahko storite vi? 

 1. Enako podpiramo in gledamo ženski ter moški šport.
 2. Imamo ničelno toleranco do verbalnega in fizičnega nasilja ali diskriminacije na podlagi spola.
 3. Institucije, klubi in organizacije si prizadevamo k uravnoteženi zastopanosti med spoloma na vodstvenih položajih znotraj svoje organizacijske strukture.