Baza za uspeh

Gimnastična zveze Slovenije in Plavalna zveza Slovenije sta kot nosilki oktobra 2020 začela z izvajanjem pilotnega projekta »Baza za uspeh«. Projekt v več različicah naslavlja več različnih deležnikov, vendar pa v obliki, ki se je začela izvajati oktobra 2020, naslavlja predvsem izvajanje vadbe otrok v klubih.

Ta del projekta predstavlja celovito vadbo otrok, kjer se ti preko ene vstopne točke ukvarjajo z vsemi tremi športi in tako pridobijo celovit fizični razvoj v sodelovanju treh različnih klubov, ki se na kakovostni ravni ukvarjajo vsak s svojim športom. Obenem projekt naslavlja tudi probleme, katere je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani izpostavila na novinarski konferenci 22. septembra 2020, torej telesni in gibalni razvoj otrok.

Trenutno sta oblikovani dve ekipi, ki bosta izvajali pilotni test projekta, ljubljanska in mariborska ekipa. Ljubljansko ekipo sestavljajo AK OlimpijaŠD Narodni dom in PK Olimpija, medtem ko mariborsko sestavljajo AD ŠtajerskaŠD Studenci in PK Branik. Omenjeni klubi so bili povabljeni k sodelovanju s strani Gimnastične zveze Slovenije, ki je izrazila veliko željo po uspešni izvedbi pilotnega projekta.

Izvajanje vadbe je zaradi veljavnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja Covid-19 epidemije, trenutno ustavljeno in se bo nadaljevalo takoj, ko nam bodo okoliščine to omogočale.

Več o projektu

Projekt se v pilotni sezoni 2021/2022 izvaja v Ljubljani in Mariboru. Vadbo izvajajo usposobljeni oz. izobraženi športni delavci, ki medsebojno koordinirajo potek vadbe, da je ta lahko optimalna za vse udeležence. Izvajanje vadbe se bo začelo v v sredini meseca septembra 2021. Zaradi aktualnih razmer in specifik športov je velikost vadbene skupine omejeno na 8 otrok.

Pogoji za vpis:
  • v vadbo se v letošnjem letu, ko se projekt pilotno izvaja, lahko vključijo otroci, rojeni v letih 2015 (mlajša skupina) in 2014 (starejša skupina),
  • otroci morajo imeti plavalni predznanje. Neplavalcem svetujemo vpis v plavalni tečaj v letošnjem letu in vpis v program v prihodnjem letu.
Ljubljanska Baza za uspeh:
  • Atletski klub Olimpija,
  • Športno društvo Narodni dom,
  • Plavalni klub Olimpija.

Prijave so mogoče na elektronski naslov: info@atletski-klub-olimpija.si
Kontakt za dodatne informacije: g. Gregor Grad

Urnik, lokacija in cena vadbe bodo objavljeni na spletni strani Atletskega kluba Olimpija.

Mariborska Baza za uspeh:
  • Atletsko društvo Štajerska,
  • Športno društvo Studenci,
  • Plavalni klub Branik.

Prijave so mogoče na elektronski naslov: info@sd-studenci.com
Kontakt za dodatne informacije: g. Aleksander Šajn

Urnik, lokacija in cena vadbe bodo objavljeni na spletni strani Športnega društva Studenci.

Za več informacij smo na voljo tudi na info@gimnasticna-zveza.si.