Osnovno poslanstvo Gimnastične zveze Slovenije je zagotavljanje strokovnih, organizacijskih, materialnih, finančnih, kadrovskih in drugih pogojev za razvoj gimnastičnega športa v Republiki Sloveniji, vsestranska skrb za celostni razvoj športnikov, reprezentantov republike Slovenije ter zagotavljanje podpore za rast in razvoj osnovnih organizacij, članic Gimnastične zveze Slovenije.

Vizija Gimnastične zveze Slovenije je postati nacionalna panožna športna zveza (NPŠZ) vsestransko zadovoljnih, preskrbljenih in uspešnih športnic in športnikov ter uspešnih članic (društev in klubov). S svojim delovanjem bo ustvarjala vsestranske pogoje za doseganje športne in poslovne odličnosti.