Splošno o ženski športni gimnastiki

Z športno gimnastiko se dekleta začenjajo ukvarjati že zelo zgodaj. Prve korake v pravljičnem svetu ženske športne gimnastike deklice naredijo že pri šestih letih. Sodobna ženska športna gimnastika pa je na tekmovanjih zastopana z štirimi tekmovalnimi orodji, ki so predstavljena v nadaljevanju. Na orodjih tekmovalke prikažejo različne sestave, ki so tehnično zelo zahtevne in določene z idealnim modelom gibanja posamezne prvine. Prvinese izvajajo zaporedno in so urejene v kompozicijo. Tekmovalne sestave ocenjuje sodniška komisija, ki izračuna vrednost sestave in odbitke za napake v sestavi. Sodniki morajo pri vrednotenju in ocenjevanju sestave upoštevati veljaven tekmovalni pravilnik, ki vsebuje zelo natančna navodila o sojenju.

Preskok

Hitrost in eksplozivnost sta značilnosti povezani s preskokom, miza za preskok je visoka 125 cm. Metodika učenja preskoka se spreminja hkrati s konstrukcijskimi spremembami orodja. Osnovna delitev na skupine preskokov:

  1. premočrtni skoki

  2. preskoki z obratom v prvi fazi leta okoli prečne ali vzdolžne osi

  3. preskok z obratom v drugi fazi leta okoli prečne ali vzdolžne osi

  4. preskoki z obrati v prvi in v drugi fazi leta okoli prečne ali vzdolžne osi

  5. preskoki iz rondata

Dvovišinska bradlja

Dvovišinska bradlja je orodje moči, rizika, poguma in atraktivnih gimnastičnih prvin. Sodobna sestava na bradlji traja približno 20 sekund in v tem času tekmovalka izvede od 14 do 20 prvin. Za bradljo sta značilna dva osnovna izhodiščna položaja – vesa in opora. Vse prvine na dvovišinski bradlji se izvajajo kot prehodi med njima.

Gred

Na gredi se pokaže prava zbranost, moč koncentracije, ravnotežje in preciznost. Je specifična disciplina ženskega mnogoboja. Na gredi je treba vzdrževati ravnotežje telesa pod zelo težkimi pogoji, zato morajo dekleta vsa gibanja izvesti kar se da natančno. Lahkota gibanja pri izvajanju vaj na orodju širine 10 cm in višine 120 cm nakazuje na potrebo kakovostnega treninga.

Parter

Parter je orodje, ki združuje eksplozivnost, moč, hitrost, koncentracijo, ravnotežje… Sodobni parter je vzmeten, kar omogoča tekmovalkam, da podaljšajo čas leta aktrobatskih elementov in s tem avtomatično tudi možnosti večjega števila obratov okoli prečne ali/in vzdolžne osi. V parterni sestavi se morajo prepletati akrobatske in ritmične prvine. Atraktivnosti discipline prispevajo še ples in balet seveda v povezavi z glasbo. Sožitje glasbe in omenjenih sposobnosti nam predstavi športno gimnastiko v vsej njeni velikosti.