Informacije, vezane na izvajanje tekmovanj in trenažnega procesa

Informacije, vezane na statusne pravice športnikov

Spodaj objavljamo ukrepe, sprejete s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki naslavljajo statusne pravice športnikov v času Covid-19 epidemije.

Prejete interpretacije odlokov

Obveščamo vas, da je še vedno veljavi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22 in 29/22), ki omogoča dokaj nemoteno izvajanje športnih vsebin.

Zaradi še vedno nezanemarljive navzočnosti virusa SASR-CoV-2 v populaciji pa je še vedno nujno potrebno spoštovati naslednje omejitve:

1. Obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je uporaba zaščitne maske priporočljiva. Izjema od nošenja zaščitnih mask ostaja za osebe, ki izvajajo športno vadbo.
Uporaba oziroma nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi za gledalce na športnih prireditvah v zaprtih objektih oziroma prostorih. Za spoštovanje ukrepa obveznega nošenja mask so odgovorni organizatorji športnih dogodkov.

2. Upoštevanje higienskih ukrepov: razkuževanje.
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

3. Upoštevanje higienskih ukrepov: prezračevanje.
Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

4. Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok določa, da je pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Priporočila za izvajanje športne dejavnosti so dostopna na spletnih straneh NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
Pozivamo vas k spoštovanju veljavnih ukrepov, saj pristojni inšpektorati še vedno izvajajo nadzor nad upoštevanjem veljavnih omejitev in v primeru ugotovljenih kršitev izrekajo globe na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US).

Vlada Republike Slovenije je na 332. dopisni seji dne 19. 2. 2022 sprejela novi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 s katerim je spremenila nabor ukrepov, ki so še potrebni za obvladovanje te bolezni.

Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 22/22 dne 19. 2. 2022 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022022.pdf) in so začele veljati z 21. 2. 2022.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 upošteva spremenjeno epidemiološko situacijo, zlasti zadovoljive oziroma visoke ravni imunosti prebivalstva (cepljeni proti COVID-19 in preboleli COVID-19) ter tako sprošča veliko večino omejitev pri izvajanju športne dejavnosti.

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:
1. Izpolnjevanje pogoja PCT v športu ni več potrebno.
Odlok določa, da izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno za delavce v športnih dejavnostih (za tiste, ki v športu delajo), kot tudi ne za uporabnike storitev v športu (vadeči v športnih programih, gledalci športnih prireditev). Izpolnjevanje pogoja PCT ostaja obvezno v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, in zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu.

2. Upoštevanje higienskih ukrepov: razkuževanje, prezračevanje.
Obvezno razkuževanje rok ostaja še naprej v veljavi, kot tudi redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

3. Obvezno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok določa, da je pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Priporočila za izvajanje športne dejavnosti so dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

4. Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je uporaba zaščitne maske priporočljiva. Izjema od nošenja zaščitnih mask ostaja za osebe, ki izvajajo športno vadbo.

5. Ukinitev brezplačnega presejalnega testiranja na prisotnost virusa SASR-CoV-2.
Od ponedeljka, 21. februarja ni več na voljo brezplačno presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje razen za tiste, ki jim Odlok določa obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

6. Opravljene omejitve za gledalce na športnih prireditvah.
Odlok ne omejuje več prisotnost gledalcev na športnih prireditvah na fiksne tribune, ne omejuje več števila gledalcev in ne predpisuje minimalne razdalje med gledalci. V kolikor prireditev poteka v zaprtih prostorih pa so še vedno obvezne zaščitne maske.

7. Organizacija množičnih športno rekreativnih prireditev znova dovoljena.
Po novem je dovoljena organizacija oziroma izvedba vseh oblik športno gibalne dejavnosti vključno z množičnimi športno rekreativnimi prireditvami tako na prostem (npr. množični teki), kot v zaprtih prostorih (npr. množične skupinske vadbe) ob upoštevanju higienskih ukrepov.

8. Odpravljena obvezna karantena ob visoko tveganem stiku s COVID-19.
Od 18. februarja naprej ni več potrebno izvajati ukrepov povezanih z visoko tveganimi stik z okuženo osebo s COVID-19. To pomeni, da če pride do stika z okuženo osebo s COVID-19 ni več odrejena obvezna karantena. Tveganih stikov prav tako ni več potrebno prijavljati.

9. Odpravljene vse omejitve za vstop v Republiko Slovenijo zaradi epidemije COVID-19.
Od 18. februarja naprej ni več v veljavi  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Za vstop v Slovenijo tako ni več omejitev zaradi CVODI-19. To pomeni, da ni več potreben pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in tudi ni več napotitve v karanteno na domu.

10. Odpravljene vse omejitve pri izvajanju gostinske dejavnosti.
Odlok odpravlja vse omejitve pri izvajanju gostinske dejavnosti kar pomeni, da je ponujanje gostinskih storitev dovoljeno tudi na športnih prireditvah tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

Vlada Republike Slovenije je na 323. dopisni seji dne 31. 1. 2022 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 13/22 dne 31. 1. 2022 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202213 in so začele veljati s 1. 2. 2022.

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:
1. Pozitivni test HAG po novem priznan, kot dokaz o prebolevnosti covid-19.
Odlok po novem določa, da je tudi pozitivni test HAG, ki je opravljen od 1. 2. 2022 dalje, ustrezno dokazilo za priznavanje prebolevnosti bolezni COVID-19. Test HAG mora biti opravljen pri pooblaščenih izvajalcih presejalnega testiranja.
2. Dopolnjen nabor ustreznih zaščitnih obraznih mask.
Odlok razširja in natančneje določa tudi tip zaščitnih mask na podlagi priporočila Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje z dne 24. 1. 2022. Od 1. 2. 2022 so tako primerne oziroma priznane zaščitne maske: kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 in maske tipa FFP3.
3. Veljavnost COVID-19 potrdila o cepljenju omejena na 270 dni.
S 1. 2. 2022 začne veljati omejitev veljavnosti potrdila o cepljenju zoper COVID-19 za osebe, ki so starejši do 18 let, na 270 dni. Veljavnost potrdil o cepljenju za osebe mlajše od 18 ostaja brez časovne omejitve. Osebam cepljenim s poživitvenim odmerkom, pa potrdilo o cepljenju velja neomejeno.
4. Spremenjene smernice trajanja izolacije za bolnike s COVID-19.
Od 24. 1. 2022 dalje se trajanje izolacije (obvezna osamitev za osebe s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2) krajša iz 10 na 7 dni. Izolacija se po 7 dneh lahko zaključi, če sta izpolnjena dva pogoja: da je oseba zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija ustrezno podaljša) in, da je oseba 7. dan opravi hitri antigenski (HAG)
test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen. V primeru, da je test HAG po 7. dneh pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine brez opravljenega HAG testa. Izolacija se lahko krajša tudi osebam, ki so pozitivni izvid PCR-testiranja prejele v tednu pred 24. 1. 2022 in so že preživele vsaj 7 dni izolacije.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

Vlada Republike Slovenije je na 273. dopisni seji dne 23. 9. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/21 dne 23. 9. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021146.pdf) in je začel veljati z današnjim dnem, 24. 9. 2021.

Sprememba odloka za področje športa določa, da se športna vadba (treningi, rekreativna vadba, tekmovanja… skratka vse oblike športno gibalne dejavnosti) lahko izvaja brez uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, izvaja pa se lahko na odprtih ali v zaprtih prostorih ali krajih. Nova izjema od uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, je dovoljena pod pogojem, da osebe izpolnjujejo pogoj PCT v skladu s tem odlokom, pri čemer je jasno, da npr. otrokom do starosti 15 let ni treba izpolniti pogoja PCT, saj zanje velja splošna izjema.

Vlada Republike Slovenije na 264. dopisni seji dne 11. 9. 2021 sprejela novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki  določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 146/21 dne 11. 9. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021146.pdf) in bo začel veljati v sredo, 15. 9. 2021.

Vlada je prav tako:

 • podaljšala veljavnost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
 • podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
 • sprejela Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v veljavi od 10.9.2021).

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

1. Veljavnost izpolnjevanja pogoja PCT z dokazilom o prebolevnosti je skrajšana iz 240 na 180 dni.
Pogoj PCT prebolevnosti oseba izkazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je sta­rejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejše od 180 dni. Za podaljšanje veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnosti se morajo prebolevniki cepiti najkasneje do roka veljavnosti dokazila o prebolevnosti z enim odmerkom v Sloveniji priznanih cepiv (t.j. v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov).        

2. Pogoj PCT je predpisan za vse, ki opravljajo delo, ne glede na to ali delo poteka v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opra­vljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi ne glede na to ali delo opravljajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce (tudi v športu) še naprej šteje testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Po novem je samotestiranje za potrebe dela potrebno izvajati na delovnem mestu, pri čemer delodajalec določi čas in kraj samotestiranja. Kot PCT pogoj testiranja za delavce po novem velja tudi HAG test, ki ga organizirajo delodajalci, če se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih

3. Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike oziroma udeležence športnih programov, ne glede na to ali potekajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Pogoj PCT je obvezen za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. To pomen, da morajo PCT pogoj izpolnjevati športniki za udeležbo na organiziranih treningih in tekmovanjih, rekreativci za udeležbo na  organizirani vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na športnih prireditvah.
Osebam, ki so mlajše od 12 še naprej ni treba izpolnjevati pogoja PCT.
Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Samotestiranje zadošča za udeležbo v vseh organiziranih športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih (tudi za udeležbo na športnih tekmovanjih).

4. Sprememba izjem od karantene na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo s COVID-19.
Po novem se oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku, ne napoti v karanteno na domu, če je prebolela COVID-19 in je od začetka simptomov oz. pozitivnega testa PCR minilo manj, kot 180 dni, če je bila polno cepljena zoper COVID-19 in je vzpostavitve zaščite minilo manj, kot 9 mesecev ter če je prebolela COVID-19 in je bila v obdobju do največ 180 dni od začetka simptomov oz. pozitivnega rezultata testa PCR cepljena z enim odmerkom cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja. Sprememba velja od 10. 9. 2021.

5. Obveznost uporabe zaščitne maske in ohranjanja razdalje ostaja enaka.
Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

6. Financiranje testiranja na virus SASR-CoV-2 za potrebe športa ostaja enako.
Strošek izvajanja testiranja za delavce v športu, morajo zagotoviti delodajalec oziroma oseba, ki samostojno izvaja dejavnost.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za osebe, ki se za­radi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazu­jejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe stare od 12. do 18. leta starosti za namen udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

Uporabniki športnih storitev (vadeči – športniki in rekreativci, ki so starejši od 18 let in gledalci športnih prireditev starejši od 12 let) krijejo sami strošek testiranja, ki je pogoj za izpolnjevanje pogoja PCT.
Povračilo stroškov za športnike ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje športnih tekmovanj, je pod pogoji iz PKP7 možno uveljavljati še do konca leta 2021. Pri uveljavljanju stroškov je od 25. 8. 2021 dalje potrebno  upoštevati sklep Ministra za zdravje št. 181-154/2021/22 o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za samotestiranje.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago, prilagamo temu dopisu.

Pregled veljavnih omejitev je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/. Prosimo, da redno spremljate veljavne omejitve na navedeni spletni strani.

Vlada Republike Slovenije na 261. dopisni seji dne 4. 9. 2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki  določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. Odlok je stopil v veljavo s ponedeljkom, 6. 9. 2021.

Novi odlok nadomešča Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, pravilnike o izvajanju presejalnega programa, pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja ter vse odloke, ki so določali začasne omejitve pri izvajanju vseh dejavnosti (športnih dejavnosti, kulturnih dejavnosti, uresničevanje verske svobode, ponujanja blaga in storitev, izvajanja javnega prevoza ter dejavnost vzgoje in izobraževanja).

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 142/21 dne 4. 9. 2021 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021142).  

Bistvene novosti oziroma spremembe začasnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov so:

1. Pogoj PCT je predpisan za vse delavce v športu.  
PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih.  K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi delavci v športni dejavnosti (strokovni delavci, drugi kader, ki sodeluje pri izvajanju športnih programov, delavci v recepciji ter vsi drugi podporni delavci v športni dejavnosti).
Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce v športu šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

2. Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike športnih programov v zaprtih prostorih.
Pogoj PCT je obvezen za športnike na treningih in tekmovanjih, za rekreativce na vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na tekmovanjih. Izjema so otroci do dopolnjenega 12. leta starosti. Na odprtem oz. na zunanjih površinah je pogoj PCT obvezen samo za športnike pri izvajanju športne vadbe in tekmovanjih v kontaktnih športih.
Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Za udeležbo na športnih tekmovanjih je za osebe od 12. do 18. leta obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (samotestiranje za športna tekmovanja ni veljavno).

3. Posredovanje podatkov odgovornih oseb športnih tekmovanj ni več potrebno.
Novi odlok ne predvideva več obveznost posredovanja kontaktnih podatkov odgovorne osebe organizatorja športnega tekmovanja ministrstvu, pristojnemu za šport.

4. Spremenjen je sistem financiranja testiranja na virus SASR-CoV-2.
Pri izvajalcih presejalnih testov ni več možno opraviti brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi. Država po novem financira le HAG teste za samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijake, študente ter osebe stare od 12. do 18. leta za namen za udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.
Strošek nakupa HAG testov za samotestiranje za delavce v športnih dejavnostih morajo pokriti delodajalci.
Uporabniki športnih storitev (vadeči, ki so stari 12-18 let in gledalci starejši od 12 let) sami nosijo strošek testiranja.
Minister za zdravje je 25. 8. 2021 izdal sklep o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za samotestiranje.

5. Spremenjena je dolžina veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnikov.
Veljavnost dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT brebolevnikov se podaljšuje iz 6 mesecev na 240 dni.

6. Spremenjena so pravila uporabe zaščitnih mask.
Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Celoviti pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/. Objavljeno razlago bomo po potrebi dopolnjevali zaradi česar predlagamo redno spremljanje spletne strani. Prosimo vas, da najprej odgovore na vaša vprašanja poiščete na omenjeni spletni strani. V kolikor jih tam ne boste našli smo vam na razpolago za dodatno razlago.

Vlada Republike Slovenije je na 256. dopisni seji dne 20. 8. 2021 sprejela noveliran Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 29. 8. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 132/21 dne 20. 8. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf) in bodo začele veljati s ponedeljkom, 23. 8. 2021.
Začasne omejitve so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 podaljšane do vključno 29. 8. 2021.

Bistvene novosti oziroma spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo posredno ali neposredno na izvajanje športnih programov so:

–        Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe športnikov ali športno rekreativno dejavnost ter izvajalci programov usposabljanj se morajo, od 23. 8. 2021 dalje, enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG pri čemer je zanje, pri pooblaščenih izvajalcih, testiranje brezplačno. Upravičenci svoj status izvajalcem testiranja izkažejo z verodostojnim dokazilom.

–        Izvajalci športnih programov (strokovni delavci v športu, drugo organizacijsko osebje) in udeleženci športnih programov (vadeči), ki se izvajajo v šolskih športnih objektih in drugih šolskih prostorih (v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih), ki so starejši od 15 let, za vstop v prostor vzgojno-izobraževalne ustanove morajo izpolnjevati pogoje PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT preverja pooblaščena oseba vzgojno-izobraževalnega zavoda. Organizatorjem oziroma izvajalcem športnih programov, ki bodo potekali v vzgojno-izobraževalnih zavodih, svetujemo, da se čim prej dogovorijo s predstojniki zavodov za način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT.

–        Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se po novem ne napoti v karanteno na domu, če je bila cepljena zoper COVID-19 in je minilo manj kot devet mesecev od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 (prej šest mesecev).

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.


Vlada Republike Slovenije na 252. dopisni seji dne 13. 8. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 22. 8. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 129/21 dne 13. 8. 2021  (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021129) in so začele veljati z današnjim dnem, 16. 8. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 22. 8. 2021.

Bistvene spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov so:

 • strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe (bodisi športno vadbo športnikov, bodisi športno rekreativno vadbo) ter izvajalci programov strokovnih usposabljanj v športu morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (imeti  morajo negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, negativni HAG test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o polni cepljenosti proti COVID-19 ali potrdilo/dokazilo o prebolelosti COVID-19);
 • veljavnost negativnega PCR testa za vse udeležence športnih tekmovanj (športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalce) se podaljšuje iz 48 ur na 72 ur od odvzema brisa. Veljavnost HAG testa ostaja 48 ur od odvzema brisa.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada Republike Slovenije je na 245. dopisni seji dne 28. 7. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 124/21 dne 29. 7. 2021  (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021124) in so začele veljati z današnjim dnem, 30. 7. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 8. 8. 2021.

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je Vlada med države, katerih teste PCR in teste HAG priznava Republika Slovenija, dodala še Bosno in Hercegovino. Dodani so še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada Republike Slovenije je na 87. redni seji dne 22. 7. 2021 sprejela dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost.
Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 120/21 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021120.pdf) in so začele veljati z današnjim dnem, 23. 7. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 1. 8. 2021.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov uvaja dve dodatni obveznosti za organizatorje športnih prireditev s ciljem preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 oz. varovanja javnega zdravja:

 1. Organizatorji športnih prireditev (športnih tekmovanj in drugih športno-rekreativnih prireditev) morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti vse udeležence športne prireditve (športnike oz. tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah.
 2. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah (športnih tekmovanjih in drugih športno-rekreativnih prireditvah) mora izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (športnike oz tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev. Informacije o aplikaciji za opravljanje nadzora o izpolnjevanju pogojev PCT najete na podstrani NIJZ.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da s prejetim obvestilom seznanite vse vaše članice ter druge organizatorje športnih prireditev do katerih imate dostop.

Inšpektorat za šolstvo in šport je namreč napovedal takojšnje izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil dopolnjenega Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

 

Vlada Republike Slovenije na 234. dopisni seji dne 8. 7. 2021 sprejela spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov oziroma podaljšala njegovo veljavnost. Prav tako je Vlada podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 107/21 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021107.pdf) in so začele veljati z današnjim dnem 9. 7. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 18. 7. 2021.

V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je spremenjen oziroma skrajšan čas veljavnosti testa, ki ga morajo predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci na športnih prireditvah. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 po novem ne sme biti starejši od 48 ur (prej 72 ur).

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 izpostavljamo naslednje spremembe:

 • med splošnimi dokazili za vstop v Slovenijo sta dodani evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,
 • spreminjajo se pogoji za vstop v državo iz oranžnega, rdečega in temno rdečega območja,
 • zmanjšuje se število izjem za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu,
 • spremenjen je seznam območij na zelenem, oranžnem, rdečem in temno rdečem seznamu.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada Republike Slovenije na 84. redni seji dne 30. 6. 2021 sprejela določene spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov oziroma podaljšala njegovo veljavnost. Prav tako je Vlada sprejela določene spremembe drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 104/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021104) in so začele veljati z današnjim dnem 2. 7. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 11. 7. 2021.

V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov izpostavljamo naslednje novosti:
Odpravljene so vse omejitve pri izvajanju procesa športne vadbe športnikov (treningov) in pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti. Treningov športnikov ni več potrebno izvajati v t.i. mehurčki. Ni več omejitve števila vadečih v športno rekreativnih vadbenih skupinah. – Odpravljena je omejitev števila gledalcev na športnih tekmovanjih in drugih športnih prireditvah.
Odpravljena je obveznost nošenja zaščitnih mask za gledalce na zunanjih objektih in površinah, v kolikor je razdalja med gledalci vsaj 1,5 m. V zaprtih objektih je še vedno predpisana uporaba zaščitnih mask.
Med dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT so dodana tudi dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG v Republiki Srbiji ter dokazila o cepljenju izdana v Republiki Srbiji in dokazila o cepljenju s kombinacijo različnih cepiv,
Brez dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT se lahko športnih tekmovanj po novem udeležujejo športniki in drugo organizacijsko osebje, ki še niso dopolnili 15 let, če se tekmovanja udeležujejo z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT.

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 izpostavljamo naslednje novosti:
– Spremenjeni so seznami držav glede na epidemiološko stanje. Po novem so na zelenem seznamu celotna Hrvaška, celotna Nemčija, Švica in Črna gora. Vstop v Republiko Slovenijo iz teh držav je od 3. 7. 2021 dalje omogočen brez omejitev. Razvrščenost držav glede na epidemiološko sliko lahko spremljate na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada Republike Slovenije na 83. redni seji dne 24. 6. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade o podaljšanju veljavnih omejitev so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 101/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021101). Nove omejitve veljajo do vključno 4. 7. 2021.

Prosimo vas, da pozorno spremljate veljavno razvrstitev držav glede na epidemiološko situacijo, ki določa pogoje za vstop v Republiko Slovenijo iz teh držav. Trenutno veljavni seznam boste našli na povezavi: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2021-101-02188-OB~P001-0000.PDF.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada Republike Slovenije na 82. redni seji dne 17. 6. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 96/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202196) in so začele veljati z današnjim dnem 18. 6. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 27. 6. 2021.

Ob tem vas seznanjamo s spremembami oziroma poudarki drugih odlokov, ki posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti:

Z Odlokom o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS je dovoljena gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač tudi na športnih prireditvah ob pogoju, da potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT (negativni rezultat testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti). Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2074/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je še naprej predpisano nošenje zaščitnih obraznih mask, zlasti v zaprtih prostorih ob upoštevanju izjeme za izvajanje športne dejavnosti  (za športnike in strokovne delavce v športu). Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248.
               
Z Odlokom o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 so spremenjeni pogoji za organizacijo množičnih športno rekreativnih prireditev netekmovalnega značaja (brez merjenja časa oziroma brez razvrščanja udeležencev glede na dosežek). Število udeležencev na športno rekreativnih prireditvah netekmovalnega značaja je dovoljeno do 100 oseb (udeleženci in organizatorji skupaj) brez izpolnjevanja pogoja PCT (negativni rezultat testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti), oziroma nad 100 oseb ob upoštevanju pogoja PCT. Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z merjenjem časa oziroma z razvrščanjem udeležencev glede na dosežek) marajo vsi udeleženci prireditve izpolnjevati pogoje PCT skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Izpolnjevanje pogojev PCT na javnih športno rekreativnih prireditvah z več, kot 100 udeleženci, ne velja za mlajše od 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženi na prireditvi. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2073/odlok-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2.

Z Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 še vedno velja, da je vstop v Republiko Slovenijo iz držav, ki so na t.i. rdečem seznamu dovoljen ob predložitvi negativnega rezultata testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, pri čemer se priznajo testi opravljeni v državah EU/schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če so opravljeni v Turčiji. Na t.i. rdečem seznamu so trenutno naslednje članice EU/schengenskega območja: Andora, Avstrija (delno), Belgija, Danska, Estonija, Francija (delno), Grčija (delno), Hrvaška (delno), Italija (delno), Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška (delno), Portugalska (delno), Španija (delno). Aktualni seznam t.i. rdečih držav je objavljen na povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2493. Vstop v Republiko Slovenijo iz držav, ki niso na rdečem seznamu je dovoljeno brez omejitev oziroma ob predložitvi dokazila, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebival na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Ne glede na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni. Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2493.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada Republike Slovenije na 79. redni seji dne 2. 6. 2021 in 80. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejela  spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 89/21 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021089.pdf) in so začele veljati z današnjim dnem 4. 6. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 13. 6. 2021.

V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov izpostavljamo naslednje novosti:

 • povečano je največje dovoljeno število gledalcev na športnih tekmovanjih. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je po novem dovoljena do 75% kapacitete sedišč pri čemer med gledalci na tribunah mora še vedno biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Med gledalci na stojiščih je predpisana minimalna razdalja 1,5 metra.
 • za udeležence strokovni usposabljanj v športu (tečajnike) ni več predpisano izpolnjevanje pogoja PCT. Izvajalci programov usposabljanj (predavatelji) se morajo še vedno enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG oziroma morajo izpolnjevati pogoje PCT.

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 izpostavljamo naslednje novosti:

 • vstop v Republiko Slovenijo je iz epidemiološko rdečih držav po novem dovoljen tudi z negativnim rezultatom hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa pri čemer se prizna test HAG, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na spletni strani NIJZ,
 • spremenjen je seznam epidemiološko temno rdečih in rdečih držav. Od sosednjih držav so na rdečem seznamu le še posamezne administrativne enote Republike Hrvaške, Republike Italije in Republike Avstrije medtem, ko Republika Madžarska ni več na rdečem seznamu.

Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike bazenov, ki ga predpisuje Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ne velja za športne bazene (bazene, ki so razvrščeni med športne objekte) na katerih se izvajajo športni programi (športno rekreativna vadba plavanja ali športna vadba športnikov). Za uporabnike športnih bazenov za namen izvajanja športne vadbe, ostajajo dosedanji pogoji nespremenjeni.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.
Celovito tolmačenje je na voljo TUKAJ.

Vlada Republike Slovenije na 77. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejela dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.
Spremembe oziroma dopolnitve odlokov so bile objavljene v Uradnem list RS št. 85/21 dne 27. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021085.pdf Nove omejitve začnejo veljati z današnjim dnem, 28. 5. 2021 in veljale bodo do vključno 6. 6. 2021.

Povzetek novosti, ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti smo povzeli v dopisu.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada Republike Slovenije je na 213. dopisni seji dne, 20. maja 2021 izdala spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 30. maja 2021.

Določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, med končnimi uporabniki pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Zaradi večje jasnosti specialne pravne ureditve odlok izrecno določa, da se za gledalce na športnih prireditvah, ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo tudi na spremembo izjeme od testiranja ali prepovedi za osebe, ki so prebolele COVID-19. Za te osebe se izjema določi tudi, če so bile po izteku osem mesecev od začetka simptomov ali pozitivnega PCR testa, cepljene le z enim odmerkom kateregakoli cepiva, ki ga kot primernega določa odlok.

Obenem je Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Odlok začne veljati 22. maja in velja do 30. maja 2021.

Glavna novost je črtanje omejitve števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število udeležencev tako ni več omejeno s številko (prej je bilo 50), ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše NIJZ (kot je veljalo prej izjemoma za zbiranje nad 50 oseb na organiziranih prireditvah in shodih). 

Dovoli se torej zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih, brez soglasja NIJZ.

je Vlada Republike Slovenije na 74. redni seji dne 12. 5. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Spremenjeni oziroma dopolnjeni odloki so bili objavljeni v Uradnem list RS št. 73/21 dne 13. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202173. Nove omejitve začnejo veljati v ponedeljek, 17. 5. 2021 in veljale bodo do vključno 23. 5. 2021.

Pregled sprememb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki bodo začele veljati s ponedeljkom 17. 5. 2021:

 1. Dovoli se izvajanje vseh športnih tekmovanj, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom.
 2. Dovoli se prisotnost gledalcev na tekmovanjih. Na tribunah bo dovoljeno do 50% kapacitete sedišč oziroma do največ 50 oseb. Gledalcev je lahko izjemoma več kot 50 in ne več kot 50% kapacitete sedišč, če organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ. Gledalci morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje. Športna tekmovanja na katerih bodo znova prisotni gledalci bo potrebno prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih.
 3. Izvajanje športno rekreativne vadbe se dovoli v skupinah do največ 50 vadečih.
 4. Odpravljena je omejitev števila udeležencev v programih usposabljanj strokovnih delavcev v športu.
 5. Veljavnost negativnega testa na virus covid-19 za udeležence športnih tekmovanj se podaljšuje z 48 ur na 72 ur.

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov in na ta način olajšati njihovo razumevanje, ki jo prilagamo.

Veljavne omejitve pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem bodo objavljene tufi na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prilogi:

Vlada Republike Slovenije je na svoji 71. redni seji dne, 21. aprila 2021 izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga 22. aprila 2021 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

Dovoljena je športna vadba športnikov (treningi) vsem športnikom (kot jih določa ZŠpo-1) ne glede na starosti in kakovost.

Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah. Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

Odlok dovoljuje tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora  pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2 ali hitrega antigenskega testa , ki ni starejši od 48 ur.

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost ter udeleženci in izvajalci programov usposabljanj se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

Naštetim testiranja ni treba opraviti, če imajo:

 1. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba
  prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,
 2. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
  • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

 Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Takšen primer je prehajanje med statističnimi regijami ter izstop iz države za namen odhoda na prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva.

Vlada Republike Slovenije je s sprejetjem Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih dne, 14. aprila 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni, do 25. aprila 2021, se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili podrobnejšo  razlago omejitev, ki jo najdete na tej povezavi.

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

Omejitve, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športno gibalne dejavnosti in športnih programov določajo naslednji odloki:

 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (opredeljuje obratovanje žičniških naprav ter prevoz potnikov),
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
 • Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov, katere namen je olajšati razumevanje veljavnih ukrepov vsem deležnikom s področja športa.

 1. Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih, pri čemer sta določena dva različna načina izvajanja športne vadbe:

 1. V obliki t. i. mehurčkov oziroma v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani. Mehurček zajema le prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.

Upravičenci:

 • športniki z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1 in
 • športniki v starostnih kategorijah člani, kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc in
 • poklicni športniki, starejši od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ter
 • športniki, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega odstavka 4. člena tega Odloka.

 

Način izvajanja treningov za zgoraj naštete kategorije športnikov predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf) in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

 1. V obliki brezkontaktne športne vadbe, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do 10 športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Upravičenci: Vsi registrirani športniki, ki niso zajeti v prejšnji skupini upravičencev.

Strokovni delavec v športu, ki vodi vadbo se ne šteje v številčno omejitev.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam.

Minimalno predpisano razdaljo 2 metrov med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da organizatorji športnih programov zagotavljajo omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika zlasti v zaprtih prostorih.

Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema« (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tu njim se dovoli izvajanje športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane športnike.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Izvajanje športnih tekmovanj

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji in sicer:

 • tekmovanj na državni ravni za člane, mladince in kadete najvišje kakovosti (dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) in
 • tekmovanj na evropski ravni in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete (dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) ter
 • velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.

Dovoljeno je izvajanje na naštetih tekmovanjih tako doma, kot tudi v tujini.

Velika mednarodna športna tekmovanja na podlagi 74. člena ZŠpo-1 so:

 1. olimpijske in paralimpijske igre;
 2. evropske igre;
 3. mladinske olimpijske igre;
 4. olimpijade gluhih;
 5. šahovske olimpijade;
 6. svetovne igre;
 7. sredozemske igre;
 8. univerzijade;
 9. evropske univerzitetne igre;
 10. svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska);
 11. olimpijski festivali evropske mladine;
 12. svetovni pokali;
 13. kvalifikacijski tekmi članskih državnih reprezentanc za nastop na velikih mednarodnih športnih prireditvah;
 14. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (npr. Alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov)

Izvajanje športnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah od kadetov (dečki) ni dovoljeno!

Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.

Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.

Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu.

Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Uporaba športnih objektov

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu.

Uporaba šolskih športnih objektov za namen izvajanja športnih programov ni v neskladju z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pomembno je, da se v zaprtih športnih objektih za učence in učenke oz. dijakinje in dijake izobraževalnega zavoda, v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa, ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda, in jih izvajajo zunanji izvajalci. Izvajanje športnih programov iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno po zaključku dnevnega vzgojno izobraževalnega procesa.

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Uporaba je dovoljena tudi uporabnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, uporabnikom ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev in uporabnikom, ki imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Podlage: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2

Odlok predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za naslednje skupine uporabnikov športnih programov in sicer za:

 • športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
 • strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (izvajalci treningov športnikov in izvajalci športno rekreativne vadbe).

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 48 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur.

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.

Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).

Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije), se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG oz. morajo biti ob rednem tedenskem testiranju negativni na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:

 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (predpisano potrdilo: https://www.gov.si/novice/2021-02-12-potrdilo-za-osebe-ki-so-prebolele-covid-19/). Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.

Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

Več o testiranju: priponka Obvezno testiranje udeležencev športnih tekmovanj 5.3.2021.pptx

 1. Nošenje mask in razkuževanje

Nošenje mask določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21 in 47/21).

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre (5. alineje 3. člena Odloka).

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Strokovni delavec v športu, ki vodi športno vadbo mora nositi zaščitno mask ves čas, razen med izvajanjem športne vadbe (če vadi skupaj z vadečimi in sicer na razdalji vsaj 3 metre od vadečih). Če se strokovni delavec želi približati vadečemu z namenom, da mu pokaže pravilno izvedbo vaje, si mora nadeti zaščitno masko.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.

Podlaga: Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Omejitev gibanja

Začasno je omejeno prehajanje med statističnimi regijami, razen za izjeme.

Med izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu na podlagi 1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in sicer zaradi pri prihoda ali vrnitve iz športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Pri prehajanju med statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme. Dokazilo naj športniku oz. strokovnem delavcu izda matični klub oz. športna organizacija nosilka športnega programa v odliki potrdila o napotitvi na izvajanje športne dejavnosti.

Potrdilo naj vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek športnika / strokovnega delavca v športu,
 2. naslov bivališča športnika / strokovnega delavca v športu,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja (naziv kraja, naziv in naslov lokacije, npr: Ljubljana, Športna dvorana Krim, Ob železnici 50),
 4. navedbo razloga zaradi prehajanja med statističnimi regijami (udeležba na treningu, udeležba na tekmovanju, vodenje športne vadbe),
 5. navedbo trajanja dejavnosti zaradi katere posameznik prehaja med statističnimi regijami (navedba dneva in trajanja v urah od-do),

Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Podlaga: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

Vstop v Slovenijo je dovoljen zgolj na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Seznam kontrolnik točk je naveden v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu. Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/),

Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

 1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike ali
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

Športnikom in strokovnim delavcem v športu, ki se v Republiko Slovenijo vračajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kjer so se udeležili športnih dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (priprave, športna tekmovanja), je vstop v državo dovoljen tudi ob predložitvi:

 • PCR testa, ki ni starejši od 48 ur in je opravljen v tretji državi in
 • posebnega potrdila izdanega s strani Direktorata za šport MIZŠ.

Za izdajo potrdila mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi za izdajo potrdila vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v državo s sporočilom poslanim na e-naslov zvijezdan.mikic1@gov.si. Vloga za izdajo potrdila mora vsebovati naslednje podatke:

 • naziv dogodka na katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali priprav),
 • trajanje tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
 • datum izstopa iz Slovenije in predvideni mejni prehod,
 • datum vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod,
 • ime in priimek osebe, ki se opravljajo v tujino,
 • naslov prebivališča osebe, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
 • številka osebnega dokumenta s katerim oseba potuje v tujino.

Podlaga: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu

Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

Omejitev števila udeležencev usposabljanja je potrebno razumeti tako, da:

 • pri izvajanju usposabljanja na daljavo, ni omejitve števila udeležencev,
 • pri izvajanju usposabljanja v fizični obliki (npr. teoretičnega dela v učilnici ali praktičnega dela v telovadnici) je poleg največ 10-ih udeležencev usposabljanja lahko dodatno navzoč tudi predavatelj.

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje se morajo testirati skladno z določili za testiranje strokovnih delavcev v športu, ki vodijo programe športne vadbe (glej poglavje št. 5).

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

 1. Splošne omejitve

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki vključeni v športne dejavnosti morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

 1. Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in PKP7, primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS).

Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:

 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 – 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)

Kontakt inšpektorata za šolstvo in šport: inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Zaradi zaostrene epidemiološke situacije se je Vlada RS odločila za zaprtje države od 1. aprila do vključno 11. aprila. Zaprtje države je vladi predlagala svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje zaradi vnovičnega hitrega naraščanja okužb, ki jih povzročajo agresivnejše različice virus SARS-CoV-2 in s ciljem zajezitve širjenja okužb.
Do vključno 31. 3. 2021 ostajajo v veljavi obstoječe omejitve za področje športa. V nadaljevanju povzemamo nove omejitve, ki veljajo od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021.

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je športna vadba športnikov (treningi) dovoljena:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Treningi so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma varnih vadbenih skupinah v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe. Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Mehurčki so homogene vadbene skupine, katerih sestava se ne spreminja.
Dovoljena je tudi športna vadba športnikov članov ekip klubov, ki se na podlagi Odloka lahko udeležujejo mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.
Način izvajanja treningov za zgoraj naštete kategorije športnikov predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Izvajanje športnih tekmovanj

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 bo v vseh športnih panogah dovoljeno izvajanje zgolj velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in sicer:

 • olimpijskih in paralimpijskih iger;
 • evropskih iger;
 • mladinskih olimpijskih iger;
 • olimpijade gluhih;
 • šahovske olimpijade;
 • svetovnih iger;
 • sredozemskih iger;
 • univerzijad;
 • evropskih univerzitetnih iger;
 • svetovnih in evropskih prvenstev (tudi mladinskih);
 • olimpijskega festivala evropske mladine;
 • svetovnih pokalov;
 • kvalifikacijskih tekem članskih državnih reprezentanc za nastop na velikih mednarodnih športnih prireditvah
 • mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (npr. Alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov)

Dovoljeno je izvajanje na naštetih tekmovanjih tako doma, kot tudi v tujini. Izvajanje drugih športnih tekmovanj ni dovoljeno! Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je dovoljena zgolj samostojna športno rekreativna dejavnost posameznikov, ožjih družinskih članov ali skupin oseb iz skupnega gospodinjstva zgolj na prostem oziroma na odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča. Med izvajanjem športno rekreativne dejavnosti je potrebno ohranjati varno razdaljo (vsaj 1,5 metra) do drugih posameznikov.
Izvajanje športno rekreativne dejavnosti v zaprtih javnih prostorih (telovadnicah, fitnes centrih, zaprtih tenis in/ali badminton igriščih, biljardnicah, bowling igriščih, drsališčih, bazenih…) ni dovoljeno.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Uporaba športnih objektov

Uporaba športnih objektov (zaprtih in odprtih) bo od 1.4. do vključno 11.4.2021 dovoljena zgolj za namen izvajanja športne vadbe športnikov in za namen izvajanja športnih tekmovanj, ki jih Odlok dovoljuje. Za omenjeni namen je dovoljena tudi uporaba šolskih športnih objektov. Od 1.4. do vključno 11. 4. 2021 uporaba zaprtih športnih objektov za namen izvajanja športno rekreativne vadbe ni dovoljena. Od 1.4. do vključno 11. 4. 2021 je prepovedano obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog brez izjem. To pomeni, da zvajanje športnih programov z uporabo žičniških naprav in na njih pripadajočih smučarskih progah ni dovoljeno.
Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)
Podlaga: Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 47/21)

Obveznost testiranja na pristojnost virusa SARS-CoV-2

Odlok od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za določene skupine uporabnikov športni programov in sicer za:

 • športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
 • strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (treninge) športnikov.

Zgoraj navedeni se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG), razen če:

 • predložijo negativni rezultat testa HAG ali testa z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), ki ni starejši od 48 ur,
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.


48 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur.

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.

Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).

Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Nošenje zaščitnih mask

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo v javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo na odprtih javnih krajih oziroma zelenih površinah, razen če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, oziroma če gre za športno aktivnost na zelenih površinah članov istega gospodinjstva.

Podlaga: Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 47/21)

Omejitev gibanja

Omejitev gibanja med 22. in 5. uro.

Še naprej ostaja v veljavi omejitev gibanja med 22 uro in 5 uro razen za izjeme iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Izjemo lahko uveljavljajo tudi športniki in strokovni delavci v športu za namen izvajanja športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Svetujemo, da imajo športniki in strokovni delavci v športu s seboj dokazilo s katerim lahko izkazujejo izjemo: potrdilo športnega kluba o napotitvi na izvajanje športne vadbe oz. tekmovanja.

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 se uvaja omejitev gibanja na statistične regije oz. prepoved prehajanja med statističnimi regijami.

Prehajanje med regijami je dovoljeno za določene izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu za namen izvajanja športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Svetujemo, da imajo športniki in strokovni delavci v športu s seboj dokazilo s katerim lahko izkazujejo izjemo: potrdilo športnega kluba o napotitvi na izvajanje športne vadbe oz. tekmovanja.

Prehajanje med regijami je, poleg izjem, dovoljeno tudi osebam, ki lahko predložijo:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Podlaga: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 47/21)

Pogoji izstopa in vstopa v Republiko Slovenijo

Omejitve pri izstopu iz Republike Slovenije

Izstop iz Slovenije zaradi potovanja v epidemiološko rdeče države je dovoljen športnikom in strokovnim delavcem v športu za namen izvajanja športne dejavnosti, ki je z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljena.

Ob izstopu je potrebno predložiti:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
3. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Poleg tega je potrebno predložiti ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (vabilo na športno tekmovanje ali napotitev na izvajanje športne vadbe s strani športne organizacije).

Omejitve pri vstopu v Republiko Slovenijo

Vstop v Slovenijo osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu.

Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
2. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Navedeni pogoji za vstop v Republiko Slovenijo veljajo tako za osebe, ki imajo v Sloveniji prebivališče, kot za osebe, ki v Slovenijo prihajajo za namen izvajanja športne dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

Podlaga: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 46/21)

Spremenjeni pogoji vstopi in izstopa iz Republike Slovenije veljajo od 29. 3. 2021 do 12. 4. 2021.

Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je znova prepovedano ponujanje storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja v fizični obliki. To pomeni, da v navedenem obdobju ni dovoljeno izvajati usposabljanj strokovnih delavcev v športu na način, da se udeleženci usposabljanja fizično srečajo s predavatelji.

Ne glede na navedeno omejitev je še naprej dovoljeno izvajanje usposabljanja strokovnih delavcev v športu na daljavo.

Podlaga: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 47/21)

Obveznost spoštovanja splošnih priporočil

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:


Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Nadzor nad izvajanjem Odloka in predpisane globe

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in PKP7, primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS).

Globe za nespoštovanje določb Odloka:

 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 – 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)


Kontakt inšpektorata za šolstvo in šport: inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Vlada Republike Slovenije na svoji 66. redni seji dne, 24.3.2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov z nespremenjeno vsebino in veljavnostjo do 2. aprila 2021.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Po pisanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki smo ga prejeli 25. marca 2021 je Vlada prav tako potrdila nekaj sprememb, ki vplivajo tudi na izvajanje športnih programov in sicer:

 • vstop v Slovenijo bo po novem mogoč samo z negativnim rezultatom PCR testa in ne več z negativnim HAG testom. Izjeme za vstop v državo veljajo za posameznike, ki bodo predložili potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.
 • gibanja v nočnem času po novem omejeno med 22. in 5. uro.
 • prehajanje med statističnimi regijami Obalno-kraška, Goriška in Koroška, ki so postale epidemiološko rdeče, in med drugimi regijami je prepovedano v vse smeri razen za izjeme. Med izjeme sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu za namen izvajanja športne dejavnosti, ki so z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljene. Prehajanja med rdečimi statističnimi regijami ter vstop v rdeče statistične regije je za izjeme dovoljen posameznikom, ki predložijo negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG), ki ni starejši od 48 ur, dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni ali  potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Vse spremembe bodo stopile v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 26. 3. 2021 z veljavnostjo do 2. 4. 2021.

Vlada je na svoji 64. redni seji, dne 17. marca sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in tako podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21 in 35/21). Vsebina odloka ostaja nespremenjena in zgolj podaljšuje veljavnost ukrepov do 26. marca 2021.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Vlada je na svoji 62. redni seji, dne 10. marca sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in tako podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21). Vsebina odloka ostaja nespremenjena, le za sedem dni (do 19. marca 2021) se podaljšuje veljavnost ukrepov.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Vlada je na svoji 60. redni seji, dne 3. marca sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in tako podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21). Vsebina odloka ostaja nespremenjena, le za sedem dni (do 12. marca 2021) se podaljšuje veljavnost ukrepov.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji, 24. 2. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga 25. 2. 2021 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve odloka določajo, da se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ne sme biti starejši od 48 ur.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, odlok pa velja do 5. marca 2021.

POMEMBNO: KASNEJE PREJETI POPRAVEK

Pri prejšnjem obveščanju je prišlo do napačne navedbe omejitev pri izvajanju testiranj strokovnih delavcev pri izvajanju športnih programov športa za vse (napaka v podrobnejši razlagi), zato vam ponovno pošiljamo obvestilo.

Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji, 24. 2. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga 25. 2. 2021 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve odloka določajo, da se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri  antigenski  test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. 

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, odlok pa velja do 5. marca 2021.

Prav tako smo se za interpretacijo Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki se nanašajo na omejitve v Obalno-kraški statistični regiji obrnili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prejet odgovor vam ga nemudoma posredujemo.

Vlada Republike Slovenije je na 58. redni seji, 17. 2. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga 18. 2. 2021 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja na virus SARS-CoV-2.

S ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, športnih tekmovanjih in športno rekreativnih dejavnostih je predpisano obvezno testiranje.

Športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur.

Strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, se testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG).

Prav tako je spremenjena določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile že cepljene. Tako testiranja ni treba opraviti, če imajo:

 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, odlok pa velja do 26. februarja 2021.

Podrobno predstavitev omejitev izvajanje športnih omejitvah pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi za:

Vlada RS je na svoji 57. redni seji 11. februarja 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21), ki ohranja dosedanje omejitve.

Z odlokom se od 15. 2. 2021 zamejuje izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19 in se treningi dovolijo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport

Prav tako je registriranim športnikom iz 32. člena ZŠpo-1 dovoljena brezkontaktna športna vadba, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Dovoljena je brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Kot pojasnjujejo na MIZŠ odlok dovoljuje proces športne vadbe udeležencem vseh programov iz 1. odstavka 6. člena Zakona o športu, pri čemer je za programe iz 1., 2., 3., 7., 8. in 9. točke potrebno upoštevati omejitev iz 5. odstavka 2. člena Odloka, za programe iz 4., 5. in 6. točke pa je potrebno upoštevati omejitve iz 2., 3. in 4. odstavka 2. člena ter 1., 2. in 3. odstavka 3. člena Odloka. Seveda so tudi ostala določila Odloka zavezujoča.

Športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc je športno vadbo dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet) se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1. mladinska slovenska liga), regionalnega (na primer alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (na primer ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, državnih mladinskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj evropskih in svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, deskanje na snegu, sankanje, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni potekajo normalno.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem odlokom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Skladno z pojasnilom MIZŠ se športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj dovoljenih v kolektivnih športih in individualnih športnih panogah, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj, ter strokovni delavci v športu, ki vodijo programe športne vadbe, morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR).

Testiranje na virus ni obvezno za posameznike, ki:

 • imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport na gp.mizs@gov.si.

Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Vlada RS je na svoji 55. redni seji 4. februarja 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (objavljen v Uradnem listu 4. 2. 2021),  s katerim podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov do 12. februarja 2021.

Z odlokom se zamejuje izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci.

Treningi so tako omogočeni:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), 
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport

Proces športne vadbe športnikov v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani reprezentanc je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev in velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: evropsko, svetovno prvenstvo in svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem odlokom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport na gp.mizs@gov.si.

Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Predložitev negativnega testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Vlada RS je na svoji 52. redni seji 27. januarja 2020 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (objavljen v Uradnem listu 28. 1. 2021), s katerim podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov do 5. februarja 2021.

Z odlokom se zamejuje izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci.

Treningi so tako omogočeni:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

Proces športne vadbe športnikov v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani reprezentanc je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev in velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: evropsko, svetovno prvenstvo in svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem odlokom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport na gp.mizs@gov.si.

Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v regijah: Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko – Notranjska, Savinjska v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Predložitev negativnega testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Vlada RS je na svoji 50. redni seji 20. januarja 2020 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov do 29. januarja 2021.

Z odlokom se zamejuje izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci.

Treningi so tako omogočeni:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport

Proces športne vadbe športnikov v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani reprezentanc je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev in velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: evropsko, svetovno prvenstvo in svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem odlokom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport na gp.mizs@gov.si.

Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Spremenjena so določila glede obratovanja žičniških naprav. Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-Notranjska, Savinjska, Zasavska v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Predložitev negativnega testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Vlada 7. januarja 2020 je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci.

Treningi so tako omogočeni:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), 
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Upoštevati pa je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Določeno je, da odlok prične veljati 9. januarja, z dnem njegove uveljavitve pa preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti.

Odlok velja do vključno 15. januarja 2021.

Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških naprav. Z novim odlokom je prepovedano obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Izjema so prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje, ter prevozi za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in druge organizatorje tekmovanj in treningov za tekme, ki so dovoljene na podlagi drugih odlokov.

Prav tako se v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 črta izjema za športnike, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

Povezava do odloka je TUKAJ.

Vlada je na 156. dopisni seji sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Z njim se zaradi razglašene epidemije zameji izvajanje športnih programov opredeljenih v Zakonu o športu. Prav tako so sprejeli dodatne izjeme za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR, ki se nanašajo tudi na šport.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov začne veljati 4. januarja 2021 in velja sedem dni.

Prepove se vsa športna rekreacija in proces športne vadbe – trening.

Izjeme so vrhunski in perspektivni športniki, registrirani športniki v mlajših starostnih kategorijah in poklicnim športnikom.

Treningi se torej dovolijo samo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • perspektivnim športnikom, 
 • registriranim športnikom v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti), ki so člani državnih reprezentanc in 
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

Odlok tudi določa, da se treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) dovoljeni le če se izvajajo v obliki t.i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupin.

Dovoljena je tudi športno-gibalna dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, ki jo udeleženci izvajajo samostojno ali če jo vodi strokovni delavec v športu. Pri nekaterih športnih vadbah je strokovni delavec v športu potreben zaradi zagotavljanja varnosti vadbe.

Če se športno rekreativna dejavnost izvaja v zaprtih prostorih, je potrebno zagotoviti najmanj 50 kvadratnih metrov prostora ter najmanj 5 metrov razdalje med vadečimi. V vadbenem prostoru, ki je manjši od 50 kvadratnih metrov lahko vadi največ ena oseba.

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet vaterpolo in futsal-mali nogomet), se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (npr. 1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga). To pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in drugih mednarodnih ligah.

Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolski športni objekti.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov začne veljati 4. januarja 2021 in velja sedem dni.

Vlada je obenem sprejela dodatne izjeme za vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, in sicer športniku v individualnih in kolektivnih športih, ki so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje športne dejavnosti, in športnemu sodniku, športnemu delegatu in članu spremljevalnega osebja športnika za namen izvedbe tekmovanj in vadbe, če na meji opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 velja od 2. januarja 2021 dalje.

Povezava do odloka je TUKAJ

Vlada je na dopisni seji, dne 5. 12. 2020 izdala več odlokov z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vnovična izdaja posameznih odlokov sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je tako na dopisni seji izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Z njim se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Ne glede na zgornje določilo se dovoli športna dejavnost:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Dovoljena je tudi športna rekreativna dejavnost, če so udeleženci posamezniki ali člani istega gospodinjstva

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (6. 12. 2020).

Ostale informacije

izvajanje različnih dejavnosti, s ciljem preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, določa Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 , ki je s 6. 9. 2021 nadomestil večino odlokov, ki so določali začasne omejitve pri izvajanju vseh dejavnosti (tudi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov).

Novi odlok ne predvideva več, da morajo za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj organizatorji športnih tekmovanj imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Spričo navedenega vas prosimo, da na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ne pošiljate več podatkov o razpisanih športnih tekmovanjih oziroma kontaktne podatke o odgovornih osebah razpisanih tekmovanj.

Vlada RS je s spremembami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 132/21) omejila krog upravičencev do brezplačnih testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s testi HAG. Uredba določa, da je testiranja s testi HAG brezplačno omogočeno osebam, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Uredba nadalje določa, da upravičenci do brezplačnega testiranja morajo svoj status verodostojno izkazati izvajalcem presejalnega programa oziroma, da morajo izvajalcem testiranj predložiti verodostojno dokazilo o upravičenosti do brezplačnega testiranja.

Za področje športa so, na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, do brezplačnega testiranja upravičeni:
–        strokovni delavci v športu (športni trenerji in drugi voditelji športnih programov), ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost in
–        izvajalci programov (predavatelji) strokovnih usposabljanj v športu.

Kot verodostojno dokazilo s katerim posameznik izkaže upravičenost do brezplačnega tedenskega testiranja s testi HAG, šteje potrdilo, ki ga izda delodajalec oziroma organizacija s katero ima strokovni delavec v športu sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o sodelovanju z nalogo izvajanja športne vadbe športnikov, športno rekreativne dejavnosti ali programa strokovnega usposabljanja v športu. Za samozaposlene v športu zadošča izjava s katero samozaposlena oseba izjavi, da izvaja proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost.

K sporočilu prilagamo obrazec potrdila o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi iz naslova športa za delodajalce ter obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi za samozaposlene.

Vsebina obrazca je usklajena z Ministrstvom za zdravje.

Strokovnim delavcem v športu in izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu se ni potrebno enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma, če predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (določba 5. odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov).

Torej, strokovnim delavcem v športu ter izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu, ki so cepljeni zoper covid-19 ali so preboleli covid-19, se ni treba enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

Vlada RS je julija meseca letos sprejela ukrep, ki uvaja t.i. BON21, to je bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu,  turizmu, športu in kulturi. Med poslovnimisubjekti, ki so upravičeni do uveljavitve nadomestila iz naslova vnovčenih bonov, so tudi poslovni subjekti, ki opravljajo kot glavno dejavnost po SKD eno izmed naslednjih:

 • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 – Druge športne dejavnosti

Menimo, da gre za pomembno priložnost, da naša športna društva pridobijo sredstva iz tega naslova za kritje vadnin, članarin ter drugih športnih storitev, zato vas lepo predlagamo, da vaše osnovne organizacije spomnite na to možnost in jih mogoče spodbudite, da svoje člane že sedaj obvestijo o tej možnosti, saj so boni veljavni le še 4 mesece in jih je bilo že do sedaj možno vnovčiti tudi za celo paleto drugih dejavnosti.

Podrobne informacije se nahajajo na spodnji povezavi: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21/

V soboto, 29. maja, je začel veljati Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki po novem določa, da se cepljenih oseb in oseb, ki so prebolele covid-19, ne napoti v karanteno na domu, čeprav so bile v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s Covidom-19.

Karanteni na domu se bodo tako izognile osebe, ki so bile cepljene:

 • z dvema odmerkoma cepiva Biontech/Pfizer in je od zadnjega odmerka minilo vsaj 7 dni,
 • z dvema odmerkoma cepiv Moderna, Sputnik ali CoronaVac in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
 • z enim odmerkom cepiva Janssen in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
 • ali pa enim odmerkom cepiva AstraZeneca in je od cepljenja minilo vsaj 21 dni.

Osebam, ki so prebolele Covid-19, ne bo treba v karanteno:

 • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 6 mesecev,
 • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 8 mesecev in so cepljene z enim odmerkom zgoraj naštetega cepiva.

(Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1828/odlok-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19)

Prav tako vam pošiljamo Navodila NIJZ za ravnanje oseb, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2 oziroma so bile v stiku z okuženimi osebami.

Četudi gre za navodila, ki so namenjena fizičnim osebam, je pomembno, da jih upoštevajo tudi športne organizacije za ravnanje s svojimi člani (športnikov, trenerjev, drugih delavcev in sodelavcev) v primeru zaznave okužbe v klubski sredi oziroma znotraj organizacije.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21) v 4. členu jasno in nedvoumno predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za vse udeležence športnih tekmovanj (športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj) Odlok predpisuje, da se tekmovanj lahko udeležijo, le tisti, ki predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur.

Obveznost testiranja oziroma predložitve negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, je predpisan za vse športnike, ne glede na starost.

Ukrep obveznega testiranja oziroma negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 je uveden s ciljem zavarovanja vseh udeležencev športnih tekmovanja oziroma zaradi nadzora nad širjenjem okužb v športu.
Omenjeni mehanizem je omogočil, da je Vlada soglašala s sprostitvijo celotnega tekmovalnega sistema v Republiki Sloveniji.

O pobudi za določitev izjeme glede obveznega testiranja športnikov v najmlajših starostnih kategorijah se bomo posvetovali s pristojno zdravstveno stroko. Do takrat vsa prosimo, da dosledno upoštevate obveznost testiranja vseh udeležencev športnih tekmovanj – tudi najmlajših športnikov – in s tem prispevate k ohranjanju varnega in odprtega tekmovalnega športa za vse starostne skupine športnikov.

V preteklem tednu se je na nas obrnilo nekaj športnih organizacij z vprašanji povezanimi s obveznostjo prijavo športnih tekmovanj pri Policiji oz. pridobitvijo dovoljenj za izvedbo t.i. Športnih tekmovanj pri Upravnih enotah.

Ministrstvu za notranje zadeve oz. Direktoratu za upravne notranje zadeve smo zastavili naslednje vprašanje:
Ali so – glede na veljavne omejitve iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/2125/2127/21 in 30/21) na podorčju organizacije športnih tekmovanj – organizatorji športnih tekmovanj dolžni opraviti prijavo športnega tekmovanja na način, kot to opredeljuje Zakon o javnih prireditvah.

Odgovor, ki so ga prejeli se glasi:

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11-upb) mora organizator prireditev (npr. športno tekmovanje) prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote le v primeru, če organizira javno prireditev. Za javno prireditev se na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih šteje prireditev (npr. tekmovanje), pri kateri organizator z javno objavo vabi k udeležbi neimenovano število udeležencev, naj se udeležijo dogodka (tekmovanja) in pri kateri je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji (npr. z nakupom vstopnice) dovoljenja vsakomur.  

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) prepoveduje prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih in izrecno določa, da mora organizator športnega tekmovanja zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja. Ker torej na športnih tekmovanjih prisotnost gledalcev ni dovoljena, navedenega tekmovanja na podlagi Zakona o javnih zbiranjih ne moremo šteti za javno prireditev, zato organizatorju tekmovanja ni potrebno niti prijaviti pri pristojni policijski postaji niti mu ni potrebno pridobiti dovoljenja pristojne upravne enote za izvedbo tekmovanja (prireditve)..

Tudi za športna tekmovanja, ki potekajo na cesti, in ki so predvidena v času, ko je na športnih tekmovanjih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) prepovedna prisotnost gledalcev, dovoljena upravne enote za izvedbo javne prireditve ni potrebno, saj tudi v tem primeru ne gre za javno prireditev. Si pa mora organizator športnega tekmovanja, ki poteka na cesti, pridobiti vsa ostala dovoljenja in soglasja, ki so potrebna za izvedbo tovrstnega tekmovanja na podlagi drugih predpisov (npr. dovoljenje za zaporo ceste, dovoljenje  za prekomerno obremenitev okolja s hrupom, če se bodo uporabljale zvočne naprave in bo hrup prekomerno obremenjeval okolje, skleniti dogovor s policijo, za spremljanje kolone tekmovalcev, če je le to potrebno ipd.).

V preteklih dneh se je na nas obrnilo nekaj predstavnikov medijev zaradi razlage Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21) v delu, ki predpisuje predložitev negativnega testa na virus SARS-CoV-2 za udeležence športnih tekmovanj.

6. odstavek 3. člena določa, da  se športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo športnih tekmovanj, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur.

Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja). 

Državni zbor RS na 57. izredni seji dne 2. 2. 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8).

Z omenjenim zakonskim paketom je na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez do 31.12.2021 podaljšana veljavnost ukrepa iz PKP7 (122. – 125. člen) za povračilo stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Operativna navodila sledijo.

Na podlagi dogovora med Direktoratom za šport in FURS vam pošiljamo razlago t.i. Začasnega ukrepa na področju športa iz PKP7 (122.-125. člen).

Vsebina ukrepa

Povračilo stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenci do izplačila pomoči

Nacionalne športne zveze nosilke uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji.

Obdobje za katero se lahko zahteva povračilo stroškov testiranja

Zahtevek za povračilo stroškov naj temelji na stroških testiranj nastalih do 31.1.2021

Način uveljavljanja povračila stroškov

Oddaja zahtevka prek sistema informacijskega sistema FURS eDavki (https://edavki.durs.si/). Naziv obrazca s katerim se odda zahtevek je NF-HitriTesti (Izjava za izplačilo pomoči za teste na virus SARS-CoV-2).

Rok za uveljavitev povračila stroškov

Zahtevek je potrebno oddati do vključno 30.1.2021.

Nadzor nad porabo prejete pomoči

Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev, lahko izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek. Upravičenec, ki bo uveljavil pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov in PCR testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Obenem vas obveščamo, da so na MIZŠ v okviru PKP8 predlagali spremembo oz. dopolnitev določb 122. in 123. členu PKP7 na način, da se veljavnost Začasnega ukrepa na področju športa podaljša do 31.12.2021.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez so v pravni službi pripravili kratko interpretacijo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. i. 7. protikorona zakon, objavljen v Uradnem listu št. 203/20 z dne 30. 12. 2020, začetek veljavnosti 31. 12. 2020)

Dokument z interpretacijo najdete na tej povezavi.

V Uradnem listu št. 3/2021 je bil objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije (stran 31), ki ureja postopek in način uveljavljanja pravice do oprostitve plačila najemnine po 95. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6).

Upravičenci so športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, ki so uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove), razen športnih društev in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Prosimo vas, da o objavi Pravilnika obvestite vaše članice ter njihove članice oz. čim več uporabnikov javnih športnih objektov in površin.

Pravilnik je dostopen na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021003.pdf (31 stran).