Splošno o moški športni gimnastiki

Moška športna gimnastika je ena od šestih panog pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije, ki obsega šest različnih orodij, ki so razvrščena po naslednjem olimpijskem vrstnem redu: parter, konj z ročaji, krogi, preskok, bradlja, drog. Vseh šest orodij omogoča raznolikost gibanja telesa v različnih položajih: akrobatske prvine, naprej, nazaj, v stran (parter, preskok), prvine moči (parter, krogi, bradlja), prvine v ali skozi oporo (parter, konj z ročaji, bradlja) in prvine v ali skozi veso (krogi, bradlja, drog).

Parter

Talna telovadba (tudi akrobatika) je verjetno najstarejša oblika gimnastike. Glavno vsebino sestave na parterju predstavljajo akrobatski skoki, ki v kombinaciji s prvinami moči in ravnotežja, prvinami gibljivosti in koreografijo tvorijo harmonično celoto sestave. Sestava mora biti izvedena znotraj prostora parterja dimenzije 12m x 12m. Tekmovalec mora uporabiti obe diagonali in stranice kvadrata tako, da je vsaj enkrat v vsakem kotu parterja. Isto diagonalo v direktni povezavi lahko uporabi samo dvakrat. Trajanje sestave na parterju je omejeno na 70 sekund in se meri od prvega premika do zadnjega doskoka.

Konj z ročaji

Konj z ročaji je eno najstarejših gimnastičnih orodij. Prvotno je bil konj z ročaji namenjen učenju, kot pomoč pri razvijanju vojaških spretnosti. Glavno vsebino sestave na konju z ročaji sestavljajo različni tipi krožnih zamahov z nogami skupaj ali narazen, enonožnih zamahov in strigov ter prehajanje iz različnih položajev opore na celotni površini trupa. Konj z ročaji je orodje kjer prvine moči in drže niso dovoljene. Vse prvine morajo biti izvedene iz zamahov in preko tekočega gibanja brez vidnih prekinitev in zastojev. Tekmovalna višina konja je 105 cm od roba blazine in se ne sme spreminjati. Dolžina trupa je 160 cm, višina je 28 cm in širina 35 cm. Na sredini trupa sta vzporedno – bočno pritrjena dva lesena ali plastična ročaja višine 12 cm, razmak med njima pa je lahko od 40 – 45 cm.

Krogi

Najstarejši podatki o uporabi krogov so iz obdobja starih Rimljanov, ko so na njih telovadili varietejski akrobati. Sprva so bili krogi izdelani iz polnega okroglega železa, kar se je z napredkom telovadbe, po 1. svetovni vojni spremenilo. Krogi so zaradi boljšega prijema postali leseni. Krogi veljajo za orodje kjer je približno enako razmerje kolebnih prvin, drž in teznih prvin, predvsem pa je značilno, da je za izvedbo drž potrebna velika mera moči. Vse prvine, ki so navedene v preglednici prvin kot drže, morajo biti zadržane 2 sekundi. Guganje in križanje žičnih vrvi pa ni dovoljeno. Višina ogrodja od tal do vrha je 580 cm, dolžina jeklenih vrvi z usnjenim pasom pa 280 cm. Celotno ogrodje je na obeh straneh pritrjeno s štirimi jeklenimi vrvmi, ki skrbijo za prožnost in dihanje celotne konstrukcije med izvedbo sestave.

Preskok

Preskok je orodje, ki je v zadnjem obdobju doživelo največje spremembe tehničnih lastnostih orodja. Do leta 2000 so za preskok uporabljali konja brez ročajev (za moške je bil postavljen po dolgem, za ženske pa so ga postavili počez). Januarja leta 2011 je Mednarodna gimnastična zveza – FIG, podelila proizvajalcem gimnastičnega orodja popolnoma nov certifikat in profil gimnastičnega orodja, ki se je od prejšnjega razlikoval tako po obliki kot po tehničnih lastnostih. Tako imenovana miza za preskok je enaka za moške in ženske tekmovalke, le višina je različna (za moške 135 cm, za ženske pa 125cm). Značilnosti sestave oz. skoka na preskoku je, da ima lahko skok enega ali več obratov obliko vzdolžne ali prečne osi. Prav tako mora tekmovalec ali njegov trener pred pričetkom prikazati številko skoka, ki ga namerava skočiti. Tekmovalec mora izvesti dva skoka, ki morata biti iz različnih strukturnih skupin v kolikor se želi uvrstiti v finale na posameznem orodju.

Bradlja

Bradlja je ena od tistih olimpijskih gimnastičnih disciplin, ki je bila prisotna na vseh dosedanjih olimpijskih igrah in drugih večjih mednarodnih tekmovanjih. Na prvih tekmovanijh so tekmovalci izvajali predvsem statične prvine. Glavni elementi sestave na bradlji so kolebne, tezne in tudi nekatere statične prvine. Vse te prvine se povezujejo s prehodi skozi različne oblike ves, opor in vzpor, kar omogoča čim boljši izkoristek celotnega orodja. Bradlja je sestavljena iz dveh lestvin, ki sta medsebojno vzporedni in vedno v enaki višini (200 cm od tal). Dolžina lestvin je 350 cm in so lahko lesene ali iz umetnih materialov. Zaradi varnosti pred lomljenjem je lahko notranjost okrepljena z enim ali več vložki iz jekla.

Drog

Najstarejše vaje na drogu imajo zanesljivo svoj izvor v igrah, ki jih še danes lahko opažamo pri otrocih, ki se obešajo in kolebajo na vejah, drogovih in podobnem, kadarkoli se jim za to ponudi priložnost in ne da bi jih kdorkoli v to posebej uvajal. Drog je del gimnastičnega mnogoboja in tudi samostojna gimnastična disciplina od vsega začetka gimnastičnih tekmovanj. Hiter razvoj telovadbe na drogu je zahteval tudi spremembe v smeri razvoja orodja. Sprva je bil drog lesen, šele v 19.st. so v uporabi kovinski (jeklena žrd, železno ogrodje in jeklene vrvi). Tekmovalna višina droga je po pravilih FIG 260 cm od roba blazine.