Regijskega tekmovanja v ženski športni gimnastiki-Zelena jama 2008
Osnovne informacije
Začetek: 18.04.2008
Konec: 18.04.2008
Lokcija: Ljubljana
Tip: Prvenstveno tekmovanje
Rang: INTERNA pravila
Opis tekmovanja

 

RAZPIS
regijskega tekmovanja v ženski športni gimnastiki

DATUM : 18. APRIL 2008

ČAS : OB 17.00 URI

KRAJ : Gimnastično društvo ZELENA JAMA , Ljubljana, Pokopališka 35

ORGANIZATOR : Gimnastična zveza Slovenije

IZVAJALEC : Gimnastično društvo ZELENA JAMA

STOPNJE : 1. in 2. stopnja

PRAVICA NASTOPA : Tekmujejo lahko tekmovalke, ki so registrirane pri GZS v tekoči
tekmovalni sezoni. Tekmovanje je namenjeno prvenstveno za
društva ljubljanske regije, pod enakimi pogoji se tekmovanja lahko
udeležijo tudi tekmovalke drugih regij. Tekmovalke tekmujejo na
tekmovanju na svojo odgovornost.

NAČIN TEKMOVANJA : Propozicije GZS za 1. in 2. stopnjo stopenjskega pravilnika.

SODNICE : Vsako društvo je dolžno zagotoviti 2 sodnici z ustrezno u
usposobljenostjo in licenco. Prijavljeni sodnici sta lahko tudi iz
drugega društva. V nasprotnem primeru mora društvo plačati
izvajalcu 30 EUR za vsako manjkajočo sodnico.

KOTIZACIJA : Kotizacijo v višini 9,60 EUR na tekmovalko ( DDV je že vračunan)
nakažite na transakcijski račun št.: 02012 -0015088024 NLB d.d.,
s pripisom » Regijsko tekmovanje«. Potrdilo o plačani kotizaciji je
potrebno pokazati izvajalcu pred tekmovanjem. Plačilo je možno
izvesti tudi gotovinsko pred tekmovanjem.

PRIJAVE : Prijave pošljite do torka 15. aprila po elektronski pošti na
gimzj@siol.net in gimnastika@siol.net. Za vse ostale informacije
pokličite 031 563 660 – Mavrič Bernarda.


predsednik
Marko Kovač l.r.


PRIJAVA
na regijsko tekmovanja v ženski športni gimnastiki,
ki bo 18. aprila 2008, v GD ZELENA JAMA
DRUŠTVO: ________________________________________
Sodnica 1: __________________________________________

Sodnica 2: _________________________________________

Tekmovalke:
PRIIMEK IN IME STOPNJA EKIPA / POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Datum: Žig in podpis Odgovorne osebe:

PRIJAVITI DO TORKA 15. APRILA 2008 !!!
E-pošta: gimzj@siol.net, gimnastika@siol.net
 

Kotizacija
Rok za prijavo: /
Rok za plačilo kotizacije: /
Priponke
Rezultati tekmovanja:
Nazaj