Letna vsebinska in finančna poročila

Poročanje po načelu zagotavljanja transparentnosti delovanja zveze

Imena članov upravljanja so objavljena na podstrani Organi Gimnastične zveze Slovenije, kjer so navedena imena in njihove vloge.

Ostala poročanja

  • razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji: 1 proti 0,62.
  • predstavitev glavnih dejavnosti in doseženih rezultatov organizacije: vse dejavnosti in dosežki, tako strokovni kot tudi organizacijski, so kronološko in vsebinsko umeščeni v letna poročila Gimnastične zveze Slovenije.