Gimnastika za najmlajše

Program “Gimnastika za najmlajše” predstavlja pomembno spremembo razmišljanja mlajših generacij o pomenu znanja športne gimnastike v privatnem življenju. Ukvarjanje z rekreativno športno gimnastiko našim prednikom ni bilo le dopolnilo prostega časa, ampak vodilo življenja, ki jim je dajalo krepost in telesno spretnost. Imeli so to, kar mladim po krivdi modernizacije ni položeno v zibelko ter jim bo brez naše skrbi vedno bolj tuje. Športna gimnastika je vedno bila in bo temeljno športno znanje, porok vsakemu športniku ter rekreativcu za vrhunski rezultat v svoji športni panogi ali kakovostno preživljanje prostega časa, ki ga lahko ponudi le nadzor nad lastnim telesom.

Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih uporablja tudi športna gimnastika, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se moramo dejstva, da kar na gibalnem področju zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več nadoknaditi. Zaradi mladosti akterjev je ta skrb prepuščena nam, saj je od naše predstavitve odvisen mladostnikov odnos do športne gimnastike. Za otroka je pomembno, da v svojem početju vidi svoje koristi in zadovoljstvo. Tako otrok črpa iz športa in rekreacije zdravje, aktivnost, znanje, gibalne sposobnosti in s tem svoje zadovoljstvo. Težko je reči, kaj od tega je najpomembneje.

V okviru programa rekreativne športne gimnastike za najmlajše se bodo otroci že v sklopu raznolikih oblik ogrevanja soočali z naravnimi oblikami gibanja in elementi gimnastične abecede, ki jih bodo nujno potrebovali za uspešno usvajanje akrobatskih in gimnastičnih prvin v skladu s svojo starostjo in sposobnostjo, za kar bomo poskrbeli s prilagojenimi programi za posamezne starostne skupine otrok (nivojski sistem vadbe kot program vadbe).

Gimnastika v osnovni šoli

Namen programa “Gimnastika v osnovni šoli”  je omogočiti gimnastično udejstvovanje vsakemu učencu prve triade v vseh slovenskih regijah ne glede na socialni status in kraj bivanja. V ta namen Gimnastična zveza Slovenije v zadnjem desetletju izvaja gimnastične dejavnosti na več kot 100 osnovnih šolah po Sloveniji. V prihajajočih letih bo program »Gimnastika v osnovnih šolah« dokončno razpršen po celi Sloveniji, Gimnastična zveza Slovenije pa namerava dodatno širiti mrežo šol na katerih se bo izvajala dejavnost športne gimnastike po Sloveniji, glede na razpoložljiv kader, s podobno dinamiko širitve kot v preteklosti.

V okviru programa rekreativne športne gimnastike v osnovni šoli se učenci že v sklopu raznolikih oblik ogrevanja soočajo  z naravnimi oblikami gibanja, elementi gimnastične abecede, ki jih bodo nujno potrebovali za uspešno usvajanje aktobatskih in gimnastičnih prvin v skladu s svojo starostjo in sposobnostjo, za kar bomo poskrbeli s prilagojenimi programi za posamezne starostne skupine otrok (stopenjski sistem vadbe kot program vadbe). Otroci zadovoljujejo potrebo po gibanju z izvajanjem naravnih oblik gibanja, razvijajo koordinacijo in gibalne ter funkcionalne sposobnosti. Spoznavajo različne načine ogrevanja, njegov namen in kaj pomeni biti hiter, močan, gibljiv, natančen in vzdržljiv.

Gimnastika v srednji šolah

Program Gimnastične zveze Slovenije »Gimnastika v srednji šoli« je rezultat dolgoletnih teženj po popularizaciji športne gimnastike med slovenskimi dijaki ter povečanju števila državljanov, ki bi se ukvarjali s športno gimnastiko v vseh slovenskih statističnih regijah. S prihodom v srednjo šolo  se skrb za nadzorovan telesni razvoj in gibanje občutno zmanjša. Odvisna je predvsem od lastne iznajdljivosti in trenutnega osebnega ali skupinskega navdiha. Športna gimnastika je panoga, ki je tudi za profesorje športne vzgoje v tem času velik zalogaj, ki športno gimnastiko zaradi strahu pred poškodbami potisne v ozadje. Ker je gimnastika bazičen šport, ki razvija osebne spretnosti in sposobnosti ter nam omogoča ukvarjanje z drugimi športi in kakovost življenja na veliko višjem nivoju smo gimnastični strokovnjaki mnenja, da je tudi srednješolcem potrebno in nujno ponuditi gimnastične aktivnosti.

GZS se je zato odločila, da s programom »Gimnastika v srednjih šoli« v okviru projekta »Slovenija telovadi« pomaga omogočiti gimnastično udejstvovanje dijakom srednjih šol v vseh slovenskih statističnih regijah. GZS je v zadnjem desetletju izvajala program »Gimnastika v srednji šoli« na desetih srednjih šolah in 8 društvih. Na podlagi povratnih informacij dijakov in interesa pa bomo v prihodnjih letih širili program po vsej Sloveniji v skladu z organizacijskimi strukturami, ki so že vzpostavljene za programe »Gimnastika za najmlajše« in »Gimnastika v osnovni šoli« in »Odprimo vrata gimnastičnih dvoran«.

Gimnastika za odrasle

S programom »Gimnastika za odrasle«  Gimnastična zveza Slovenije v celoti uresničuje javni interes na področju športa, saj gre za projekt, ki se izvaja na nacionalni ravni po celotni Republiki Sloveniji. Program rekreativne športne gimnastike je namenjen vsem državljanom. Izvaja se skozi celotno leto saj so odrasli potrebni učinkovite sprostitve in rekreacije v vseh letnih obdobjih. Program se dopolnjuje in prepleta z aktivnostmi Gimnastične zveze Slovenije v projektu »Slovenija telovadi« (»Odprimo vrata gimnastičnih dvoran«). V programih, namenjenih širšim kategorijam, predvsem odraslim, dopušča športna gimnastika izbiro gibalnih možnosti in organizacijskih oblik, ki izpolnjujejo osnovne cilje športne vzgoje. Značilni vplivi na psihosomatični status izvirajo predvsem iz množice gibalnih možnosti, ki nam jih ponuja gimnastični program. Ob uporabi različnih osnovnih in pomožnih orodij, kot so blazine, klopi, skrinje, žrdi, gredi, drogovi, odrivne deske, koze, ponjave… si lahko zamislimo veliko število različnih gibanj in kombinacij. Gibanja so lahko silno preprosta, naravna in elementarna ter postopoma preraščajo v kompleksne gibalne strukture (Novak, 1984).

Gimnastika je tako sistem izbranih vaj in metodičnih postopkov, katerih cilj je skladen telesni razvoj človeka in njegovih psihofizičnih sposobnosti.  Vsebina programov športne gimnastike je izvajanje prvin in sestav na gimnastičnih orodjih. Natančnejša izbira gibalnih programov pa je lahko zelo različna in se podreja ciljem določenih pojavnih oblik športne dejavnosti.

Gimnastične počitnice

Počitnice so vseskozi pri otrocih čas, ko veselje ob njih zbledi saj ni kaj pametnega početi. Šolska igrišča in telovadnice so v času počitnic pogosto zaprta predvsem dolžina poletnih počitnic pa doba, ki pogosto zanemari otrokovo telo in njegove telesne sposobnosti. GZS se je zato odločila, da s programom »Gimnastične počitnice« v okviru projekta »Slovenija telovadi« pomaga omogočiti gimnastično udejstvovanje učencem osnovnih šol v vseh slovenskih regijah. V zadnjem desetletju  GZS s svojimi društvi ob podpori Fundacije za šport, izvaja gimnastične dejavnosti na 40 lokacijah po Sloveniji.

S programom »Gimnastične počitnice«  Gimnastična zveza Slovenije v celoti uresničuje javni interes na področju športa, saj gre za program, ki se izvaja na nacionalni ravni po celotni Republiki Sloveniji. Program rekreativne športne gimnastike je namenjen vsem učencem osnovnih šol. Izvaja se v času med počitnicami ko so telovadnice po šolah zaprte, učenci pa zdolgočaseno posedajo doma pred televizorji in računalniki. Program se dopolnjuje in prepleta z aktivnostmi Gimnastične zveze Slovenije v projektu »Slovenija telovadi« (»Gimnastika v osnovni šoli«, »Odprimo vrata gimnastičnih dvoran«), kar otrokom omogoča, da tudi ob pouka prostih dnevih njihovo življenje ostane pestro, aktivno, športno in zdravo.

Vsi na ritmično gimnastiko

GZS se je odločila, da s programom »Vsi na ritmično gimnastiko« poleg uspešnega gimnastičnega programa enakovredno razvije tudi ritmično gimnastiko. S tem programom omogočamo udejstvovanje ritmične gimnastike vsakemu otroku prve triade v vseh slovenskih regijah ne glede na socialni status in kraj bivanja. GZS  je ob podpori Fundacije za šport že uspešno izvaja program gimnastike, zato smo skupaj s strokovno ekipo uspešno začeli razvijati tudi projekt »Vsi na ritmično gimnastiko«. Sam program se je po celotni Sloveniji že dodobra uveljavil, podpira ga tudi lokalna skupnost. Nadaljnja širitev kot glavni cilj programa pa potrebuje decentralizacijo in širitev pojavnosti ritmične gimnastike v vseh oblikah rekreativne vadbe. Zaenkrat smo s pomočjo fundacije uspeli nadgrajevati začetno obliko vadbe in dvignili starost vključevanja deklet v šport.

Program »Vsi na ritmično gimnastiko« je namenjen celotni populaciji šolskih otrok in mladine z namenom razvijanja športne kulture med mladimi ne glede na fizične sposobnosti. Dvigu  gibalnih sposobnosti med dekleti, ki imajo manjši izbor športov predvsem v najnižji triadi. Z njim želimo vključiti na vadbo tudi negibljiva dekleta močnejše postave in fantovsko populacijo, za katere ritmična gimnastika v tekmovalni obliki nima poti vključevanja. V programe se vključujejo tudi vsi tisti, ki razvijajo zdrav način življenja preko rekreacije in jih tekmovalna oblika športa ne zanima. Sistem želimo široko razširiti, saj le tako lahko nudimo cenovno dostopno vadbo širši populaciji.  Pri tem nam vsa državna in lokalna sredstva tudi zelo pomagajo oz. omogočajo delovanje brez komercialnega poslovanja. V vadbo vključujemo 5% otrok socialno ogroženih družin, ki vadbo obiskujejo brezplačno. Z vsem omenjenimi vsebinami korektno sodelujemo pri premagovanju diskriminacije v športu. Program izvajamo v sodelovanji s športnimi društvi v javnem interesu.

Ne tekmujem, ampak sodelujem

Letni nastop športnega kluba Špička je brezplačni vsakoletni športni dogodek na katerem se predstavijo vse skupine, ki vadijo v njihovem društvu. Namen nastopa je organizacija športnega dogodka, ki nima tekmovalne narave. Dogodek spodbuja ukvarjanje s športom brez iskanja meritve in rezultata. Na njem se predstavi večina vadečih iz projekta »Vsi na ritmično gimnastiko« . Omogoča tudi srečanje vseh članov, ki delujejo v klubu. Revijalni nastop vzpodbudno deluje na dekleta, ki svoje znanje šele osvajajo, saj se na tovrstnem športnem dogodku prikaže vso znanje ritmične gimnastike, ki ga lahko posameznica z vztrajanjem v športu tudi doseže. Poleg povezovanja vadečih v skupnost je prireditev tudi priložnost kjer podeljujejo tradicionalna priznanja in medalje za vztrajnost pri vadbi. Na prireditvi je preko 1000 nastopajočih ter okrog 2000 gledalcev.

Prireditev služi posredovanju informacij, ki so potrebna za zdravo družbo. Glavna sporočila na dogodku so:

  • šport je zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa.
  • povezovanje v skupnost in timsko delo pripelje do velikih ciljev in zadovoljstva.
  • preko športne vsebine se krepijo socialni odnosi.
  • lepo je sodelovati na športnih prireditvah in ni potrebe po merjenju moči, pač pa lahko vsak pokaže tisto v čemer je dober (pridobivanje samospoštovanja in samozavesti pri mlajši populaciji).
  • vztrajnost ima svojo moč in nagrado.

Vsebina prireditve je izključno športna, njena odmevnost pa zajema vadeče iz področja Ljubljane z okolico, Štajerske, Dolenjske in Notranjske regije.