41. Malejev memorial v ženski športni gimnastiki
Osnovne informacije
Začetek: 26.11.2011
Konec: 26.11.2011
Lokcija: ŠD Tabor, Tabor 13,1000 Ljubljana
Tip: Prvenstveno tekmovanje
Rang: Ni podatka
Opis tekmovanja

TEKMOVALNE KATEGORIJE

Tekmovanje bo potekalo po stopenjskem sistemu od 1. do 5. stopnje.
 
TEKMOVALNE ZAHTEVE
Tekmuje se po stopenjskem pravilniku GZS za tekmovalno leto 2011.
 
PRAVICA UDELEŽBE
Pravico udeležbe imajo vse tekmovalke, registrirane pri GZS v tekmovalnem letu 2011. Trenerji in sodniki morajo biti registrirani in morajo imeti veljavno licenco za leto 2011 pri GZS.
 
SODNICE
 Na tekmovanju bodo sodile sodnice, ki jih delegira GZS.
 
PRIJAVE
Prijave pošljite najkasneje do ponedeljka, 21.11.2011, po pošti, faxu ali na e-mail naslov gimnastika.tabor@gmail.com. Prepozno poslanih ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
 
KOTIZACIJA
Višina kotizacije bo določena, ko bo znano število prijavljenih tekmovalk. Zato bo potrebno poravnati kotizacijo za vse prijavljene tekmovalke, ne glede na to, ali se bodo tekmovanja udeležile ali ne.
Kotizacija
Rok za prijavo: /
Rok za plačilo kotizacije: /
Rezultati tekmovanja:
Nazaj