TEAMGYM SLOVENIJA 2013
Osnovne informacije
Začetek: 01.06.2013
Konec: 01.06.2013
Lokcija: dvorana Športnega centra Triglav, Vodovodna c. 25, Ljubljana
Tip: Prvenstveno tekmovanje
Rang: Ni podatka
Opis tekmovanja

KATEGORIJE: Tekmujejo lahko registrirani in neregistrirani tekmovalci.
Ekipo sestavlja 6 – 12 tekmovalcev.
Tekmuje se v naslednjih dveh kategorijah:
- do 14 let: ženska, moška ali mešana skupina
- nad 12 let: ženska, moška ali mešana skupina

Urnik tekmovanja

URNIK IN
KOTIZACIJA:
bodo ekipe prejele vsaj tri dni pred tekmovanjem. Izračun kotizacije (50 € na
ekipo) bo poslan z urnikom. Kotizacijo poravnate s plačilom na TRR. 02011-
0019090875

Kotizacija
Rok za prijavo: /
Rok za plačilo kotizacije: /
Priponke
Rezultati tekmovanja:
Nazaj