20. POKAL RUŠ V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI 2006
Osnovne informacije
Začetek: 01.04.2006
Konec: 01.04.2006
Lokcija: RUŠE
Tip: Ni podatka
Rang: INTERNA pravila
Opis tekmovanja

ŠPORTNO DRUSTVO RUŠE
2342 RUŠE
Šolska 16a

Sekcija za športno gimnastiko

T.R: 004515-0000663018

Dav. St: 36213284


RAZPIS ZA 20. POKAL RUŠ V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI

 

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA: Tekmovanje bo v soboto, 01.4.2006 v športni dvorani v Rušah.

TEKMOVALNE KATEGORIJE: OV 1,OV 2, OV 3, OV 4, KDI, ABS (MLI.ČLI.)

PRAVICA UDELEŽBE: Vsi člani GZS, ki so pravilno registrirani in zdravniško pregledani.

POGOJI TEKMOVANJA: Po pravilih GZS.

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipa šteje 3 plus 1.ali 3 plus 2

PRIZNANJA: Prva ekipa v vsaki kategoriji prejme pokal, drugo in tretje uvrščeni ekipi prejmeta diplomo. Prvi trije posamezniki prejmejo medalje, prvih šest pa diplome. V kategoriji ABS bomo razglasili tudi zmagovalca z najboljšim seštevkom na dveh orodjih.

SODNIKI: Sodnike delegira GZS.

PRIJAVNINA: Posameznik : 5000
Ekipa /3+1/: 15000, 3+2: 18000
Druga ekipa v isti kategoriji: 8000
Posameznik, če je v isti kategoriji že ekipa: 3000 Prijavnino nakazete na TR s pripisom Za pokal Ruš, ali pa poravnate neposredno pred tekmovanjem.

PRIJAVE: Poimenske prijave po kategorijah je potrebno poslati najkasneje do 27. 3.2006. Prosimo, da se tega datuma držite zaradi izdelave urnika in vnosa imen v računalnik. Prijave poš1jete na zgornji naslov ali na: viktorija.kodric@guest.arnes.si


INFORMACIJE: Tel: 02 662 3701, 02 661 9681,
041 390 800
Za sekcijo ŠG
Severin Kodrič

Želimo vam obilo športnih uspehov!
 

Kotizacija
Rok za prijavo: /
Rok za plačilo kotizacije: /
Rezultati tekmovanja:
Nazaj