2.PRVENSTVENA TEKMA V RIITMIIČNII GIIMNASTIIKI SKUPINSKE VAJE 2016
Osnovne informacije
Začetek: 10.04.2016
Konec: 10.04.2016
Lokcija: GD Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
Tip: Prvenstveno tekmovanje
Rang: Ni podatka
Opis tekmovanja

  2.. PRVENSTVENA TEKMA V RIITMIIČNII GIIMNASTIIKII 2016 SSKKUUPPI INNSSKKEESSEESSTTAAVVEE LLj juubbl l j jaannaa, , 1100. . 44. . 22001166 ORGANIZATOR TEKMOVANJA Gimnastična zveza Slovenije IZVAJALEC TEKMOVANJA GD Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika DATUM TEKMOVANJA Nedelja, 10. 4. 2016 KRAJ TEKMOVANJA Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika URNIK TEKMOVANJA Pričetek predviden ob 10.00 uri. Natančen urnik bo sporočen naknadno (glede na število prijavljenih ekip). PRAVICA NASTOPA Registrirane tekmovalke v programu 1. in 2. skupine RG pri GZS za leto 2016, ki imajo veljavno zdravniško potrdilo ali izjavo staršev (priloga). SODNICE Vsak klub lahko delegira 2 sodnici. V kolikor klub ne more zagotoviti 2 sodnic, mora to čim prej sporočiti vodji sodniških aktivnosti. V primeru premalo prijavljenih sodnic za sestavo sodniške komisije, SO RG delegira dodatne sodnice iz preostalih klubov ritmične gimnastike. PROPOZICIJE Glej Pravilnik RG 2016. KOTIZACIJA Za vse kategorije: - Pari/trojice: 25 € - Skupinske sestave: 25 € Kotizacijo je potrebno nakazati do 3. 4. 2016 na: GD Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, TRR: SI56 03100-1001765078, Namen: RG – Kotizacija za 2. PT 2016 – skupinske sestave. Klubi, ki ne bodo do predpisanega roka poravnali kotizacije, ne bodo vključeni v žreb in ne bodo smeli tekmovati !! PRIJAVE Pisne prijave pošljite na e-naslova: info@gimnasticna-zveza.si in ines.jerina@gmail.com do četrtka, 31. 3. 2016 do 12.00 ure. GIMNASTIČNO DRUŠTVO VRHNIKA Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika gd.vrhnika@gmail.com http://5k.amadeus.si/gd GD Vrhnika Lep športni pozdrav! ŽREB Žrebanje bo v prostorih Zavoda Ivana Cankarja, Vrhnika, Tržaška 9, 1360 Vrhnika, dne v PONEDELJKE, 4. 4. 2016 ob 9.00 uri. SODNIŠKI LISTI Sodniške liste prinesite s seboj na žrebanje (1 kopijo) ali pa jih do 5. 4. 2016 pošljite na naslov Ines 

Kotizacija
Rok za prijavo: /
Rok za plačilo kotizacije: /
Priponke
Rezultati tekmovanja:
Nazaj