12. ODPRTEGA PRVENSTVA RENČ V SKOKIH Z MPP KI JE OBENEM FINALE POKALA SLOVENIJE 2007
Osnovne informacije
Začetek: 03.06.2007
Konec: 03.06.2007
Lokcija: Renče
Tip: Ni podatka
Rang: INTERNA pravila
Opis tekmovanja

 

RAZPIS 12. ODPRTEGA PRVENSTVA RENČ V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE
KI JE OBENEM FINALE POKALA SLOVENIJE


ORGANIZATOR: Gimnastična zveza Slovenije in ŠD Partizan Renče

IZVAJALEC: Športno društvo Partizan Renče

KRAJ: Telovadnica Osnovne šole Renče

DATUM: Nedelja, 03. 06. 2007
Čas: Ob 9,15 uri - otvoritev ob 9,00 uri

SESTANEK S PREDSTAVNIKI EKIP: ob 8,45 uri. Na sestanku se odda tekmovalne kartone in pokaže potrdila o registraciji.

TEKMOVANJE: V ekipni in posamezni konkurenci. Na tekmovanju ni omejitev za tekmovalce iz A programa. Na tekmovanju lahko nastopajo tudi tekmovalci, ki niso člani Gimnastične zveze Slovenije.

OCENJEVANJE: Ocenjuje se po pravilniku Gimnastične zveze Slovenije C program.

SKOKI: Vsak tekmovalec-ka nastopa z enim obveznim in tremi poljubnimi skoki iz tabele skokov, ki so med seboj različni.

KATEGORIJE:
• Začetniki: dečki in deklice letnik1997 in mlajši (tekmujejo samo posamezno), nimajo pravice nastopa, tekmovalci-ke, ki so v lanskem tekmovanju osvojili medalje.
• Cicibani in cicibanke letnik 1998 in mlajši ekipa 4+2 tekmovalca -ke
• Ml. dečki in deklice letnik 1995 - 1997 - ekipa 4+2 tekmovalca-ke
• St. dečki in deklice letnik 1992 - 1994 - ekipa 4+2 tekmovalca-ke
• Mladinci roj. 1988 - 1991 - ekipa 3+2 tekmovalca
• Mladinke roj. 1988 -1991 - ekipa 3+2 tekmovalki
• Člani roj. 1987 in starejši - ekipa 3+1 tekmovalec
• Članice roj. 1987 in starejše - ekipa 3+1 tekmovalki

 

OMEJITEV TEŽINE SKOKOV PO KATEGORIJAH:
1. kategorija: koeficient do 2,00
Ostale kategorije nimajo omejitev.


OBVEZNI SKOKI:
• Začetniki: Skok raznožno, roke v vzročenju (št 03) do 10 točk.
• Cicibani - Deklice: Skok raznožno roke v vzročenju (št. 02 ) do 10 točk.
- Dečki: Skok skrčeno (št.5) do 10 točk
• Ml. dečki: Skok prednožno raznožno z rokami dotik nog (št.03) do 10 točk
• Ml. deklice: Skok prednožno snožno (št. 04) do 10 točk.
• St. dečki: Skok stegnjeno z obratom 360 st. (št.01B) do 10 točk
• St. deklice: Skok prednožno raznožno z rokami dotik nog (št.03) do 10 točk.
• Mladinci: Salto naprej skrčeno (št. 08) do 10 točk
• Mladinke: Skok skrčeno (št. 05) do 10 točk
• Člani: Salto naprej skrčeno (št. 08) do 10 točk
• Članice: Skok skrčeno, (št. 05) do 10 točk

NAGRADE:
V 1. kategoriji dobijo medalje vsi posamezniki, ki dosežejo 90% možnih točk
V ostalih kategorijah prve tri uvrščene ekipe prejmejo pokale, od četrtega do šestega mesta pa diplome.
V posamezni konkurenci: prvi trije prejmejo medalje, od 1 do 6. mesta pa diplome.

PRIJAVE:
Pošljite na: Športno društvo Partizan Renče – p.p. 7 – 5292 Renče,
ali po elektronski pošti na naslov: jurij.arcon@siol.net , do vključno 26. 05. 2007.

KOTIZACIJA:
Je skupna za obe tekmovanji in bo obračunana na podlagi prijav. V kotizaciji je vključena tudi malica. Kotizacijo se poravna pred začetkom tekmovanja, oziroma na transakcijski račun 04750-0000749861 pri Novi KBM področje Nova Gorica. Kotizacijo morajo društva in klubi plačati za vse prijavljene tekmovalce (zaradi nabave malic).

POSEBNO OBVESTILO:
Vsak tekmovalec lahko skače na svoji mali prožni ponjavi, ki ustreza tekmovalnim zahtevam.

INFORMACIJE:
Vse informacije dobite pri načelniku ŠD, Dragotinu Arčon, telefon 05/39-55-211 ali mobilni telefon 041-518-465.

 

Lep pozdrav,

Dragotin Arčon Gimnastična zveza Slovenije Načelnik ŠD


RAZPIS F

Kotizacija
Rok za prijavo: /
Rok za plačilo kotizacije: /
Priponke
Rezultati tekmovanja:
Nazaj