Splošno o akrobatiki

V letu 2010 je Gimnastična zveza Slovenije ustanovila strokovni odbor za akrobatiko (SO AKRO), ki je odgovoren za razvoj in delovanje akrobatike kot ene od njenih panog. Cilji strokovnega odbora je predvsem popularizirati akrobatiko kot panogo, povečati število vadečih, ki se ukvarjajo s temi disciplinami, kot tudi doseganje odmevnejših oz. vrhunskih rezultatov na mednarodnem nivoju. Kot zveza z vrhunskimi tekmovalci v moški športni gimnastiki, vrhunskimi tekmovalkami v ženski športni gimnastiki in ritmični gimnastiki, je želja GZS ustvariti vrhunske športnike tudi v olimpijski disciplini skoki na veliki prožni ponjavi. 

Akrobatika je sestavljena iz naslednjih disciplin:

  • skok z velike prožne ponjave,
  • skoki z male prožne ponjave,
  • skoki na akrobatski stezi,
  • akrobatske skupinske sestave.